מ"ג שמות כג כו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לֹא תִהְיֶה מְשַׁכֵּלָה וַעֲקָרָה בְּאַרְצֶךָ אֶת מִסְפַּר יָמֶיךָ אֲמַלֵּא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לֹ֥א תִהְיֶ֛ה מְשַׁכֵּלָ֥ה וַעֲקָרָ֖ה בְּאַרְצֶ֑ךָ אֶת־מִסְפַּ֥ר יָמֶ֖יךָ אֲמַלֵּֽא׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
לָא תְהֵי תָּכְלָא וְעַקְרָא בְּאַרְעָךְ יָת מִנְיַן יוֹמָךְ אַשְׁלֵים׃
ירושלמי (יונתן):
לָא תְהֵי תַּכְלָא וְעַקְרָא בְּאַרְעָךְ יַת מִנְיַין יוֹמֵי חַיָּיךְ אֲשַׁלֵּם מִיּוֹמָא לְיוֹמָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא תהיה משכלה" - אם תעשה רצוני

"משכלה" - מפלת נפלים או קוברת את בניה קרויה משכלה

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

לֹא תִהְיֶה מְשַׁכֵּלָה – אִם תַּעֲשֶׂה רְצוֹנִי.
מְשַׁכֵּלָה – מַפֶּלֶת נְפָלִים אוֹ קוֹבֶרֶת אֶת בָּנֶיהָ קְרוּיָה מְשַׁכֵּלָה.

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

לא תהיה משכלה: ואפילו בגודלו לא ימות אלא את מספר ימיך אמלא לבא בכלח אלי קבר:


רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

ראו רמב"ן על שמות כג כה

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא תהיה משכלה ועקרה" באופן שתוכלו ללמד את בניכם:

" את מספר ימיך אמלא" שתחיו כמדת השמן אשר כנר אלהים, והוא הלחות השרשי בתולדה. והפך זה יקרה על הרוב שימות האדם קודם שיכלה הלחות השרשי בחלאים, יקרו מרוע בחירה או מצד המערכת והיסודות. והנה במלאת לאדם מספר ימיו יראה על הרוב בנים לבניו ויוכל ללמדם, כאמרו והודעתם לבניך ולבני בניך ויתוקן בחיי הזקנים עניני הדורות, כמו שספר שקרה בענין לוי קהת ועמרם:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא תהיה משכלה ועקרה בארצך שזה לא ימצא בא"י כלל". ונגד חיי אמר את מספר ימיך אמלא, שלא ימצא איש שימות בקוצר ימים:

בעל הטורים (כל הפרק)(כל הפסוק)

אמלא. ג' במסורה דין ואידך ואוצרותיהם אמלא ופי אמלא תוכחות כשהצדיק נפטר מן העולם וממלא מספר ימיו אז מראין לו חלקו בג"ע כמ"ש גבי ר' אבהו וגבי ר"א בן פדת בתענית וזהו מספר ימיך אמלא ואוצרותיהם אמלא ופי אמלא תוכחות אין לאדם להוכיח לחבירו אלא סמוך לפטירתו כדי שלא יהא מוכיחו וחוזר ומוכיחו וזהו ופי אמלא תוכחות מתי את מספר ימיך אמלא:

<< · מ"ג שמות · כג · כו · >>