מ"ג שמות כב יחמקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כל שכב עם בהמה מות יומת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כָּל שֹׁכֵב עִם בְּהֵמָה מוֹת יוּמָת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כׇּל־שֹׁכֵ֥ב עִם־בְּהֵמָ֖ה מ֥וֹת יוּמָֽת׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
כָּל דְּיִשְׁכּוֹב עִם בְּעִירָא אִתְקְטָלָא יִתְקְטִיל׃
ירושלמי (יונתן):
כָּל דְּיִשְׁכּוּב עִם בְּעִירָא בְאַטְלוּת אַבְנִין יִתְקַטְלוּן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל שוכב עם בהמה מות יומת" - בסקילה רובע כנרבעת שכתוב בהן דמיהם בם)

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

[כָּל שֹׁכֵב עִם בְּהֵמָה מוֹת יוּמָת – בִּסְקִילָה, רוֹבֵעַ כַּנִּרְבַּעַת, שֶׁכָּתוּב בָּהֶן "דְּמֵיהֶם בָּם" (ויקרא כ,טז)].

מדרש מכילתא (כל הפרק)(כל הפסוק)


קעו. כל שוכב עם בהמה למה נאמר. לפי שהוא אומר ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה (ויקרא כ) בסקילה. אתה אומר בסקילה, או אינו אלא באחת מכל מיתות האמורות בתורה. תלמוד לומר ואת הבהמה תהרוגו (שם). נאמר כאן הריגה, ונאמר להלן הריגה. מה להלן בסקילה אף כאן בסקילה. עונש שמענו, אזהרה מנין, תלמוד לומר ובכל בהמה לא תתן שכבתך (שם יח). אין לי אלא עונש ואזהרה לשוכב, עונש לנשכב מנין. תלמוד לומר כל שוכב עם בהמה מות יומת. קרא הכתוב לנשכב כשוכב. מה זה בסקילה, אף זה בסקילה. עונש שמענו אזהרה לא שמענו. תלמוד לומר (לא תהיה קדשה מבנות ישראל) ולא יהיה קדש מבני ישראל (דבריס כג). ואומר, וגם קדש היה בארץ עשו ככל התועבות הגוים אשר הוריש ה' (מלכים א' יד).

<< · מ"ג שמות · כב · יח · >>