כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ובניהו בן יהוידע בן איש חי [חיל] רב פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אראל מואב והוא ירד והכה את האריה [הארי] בתוך הבאר ביום השלג

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּבְנָיָהוּ בֶן יְהוֹיָדָע בֶּן אִישׁ חי [חַיִל] רַב פְּעָלִים מִקַּבְצְאֵל הוּא הִכָּה אֵת שְׁנֵי אֲרִאֵל מוֹאָב וְהוּא יָרַד וְהִכָּה אֶת האריה [הָאֲרִי] בְּתוֹךְ הַבֹּאר בְּיוֹם הַשָּׁלֶג.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּבְנָיָ֨הוּ בֶן־יְהוֹיָדָ֧ע בֶּן־אִֽישׁ־חַ֛יִל חי רַב־פְּעָלִ֖ים מִֽקַּבְצְאֵ֑ל ה֣וּא הִכָּ֗ה אֵ֣ת שְׁנֵ֤י אֲרִאֵל֙ מוֹאָ֔ב וְ֠ה֠וּא יָרַ֞ד וְהִכָּ֧ה אֶֽת־הָאֲרִ֛י האריה בְּת֥וֹךְ הַבֹּ֖אר בְּי֥וֹם הַשָּֽׁלֶג׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וּבְנָיָהוּ בַר יְהוֹיָדָע בַּר גְבַר דָחֵיל חֶטְאִין דִילֵיהּ עוֹבָדִין מִקַבְּצְאֵל הוּא קְטַל יַת תְּרֵין רַבְרְבֵי מוֹאָב וְהוּא נְחַת וּקְטַל יַת אַרְיָא בְּגוֹ גוֹבָא בְּיוֹמָא דְתַלְגָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את שני אראל מואב" - (תרגום) ית תרין רברבי מואב ורבותינו אמרו (ברכות יח ב) שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני "אריאל מואב" - על שם שבנאו שלמה שבא מרות המואביה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"איש חי" - איש מזורז וכאשר יאמרו הבריות 

מצודת דוד

"בתוך הבור" - עם כי המקום דחוק להתחזק בו

"ביום השלג" - עם היות כי טבע הארי להתחזק ביותר בזמן הקור ומטבע האדם להמנע ממנו הפעולות החיונית בתגבורת הקור עם כל זאת נתגבר עליו והכהו נפש

"שני אריאל מואב" - תרגם יונתן תרין רברבי מואב ועל שם גבורתם קראם אריאל שהיא מלה מורכבת מן ארי ומן אל שהוא ענין חוזק כמו (יחזקאל לא יא) ביד אל גוים

"רב פעלים" - פעל הרבה גבורות

"מקבצאל" - שם מקום

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ובניהו". הגבור השני היה בניהו: "היה בן איש חיל ורב פעלים". והיה מעיר קבצאל בחלקו של יהודה (יהושע טו, לא),

והוא הראה שלש גבורות עצומות, א] שהכה שני אריאל מואב, ר"ל גבורי מואב. ב] "שהכה ארי", עם היותו בבור שלו וביום השלג, שאז האדם מצונן והארי יתגבר אז: