מ"ג שמואל ב יד ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וישלח יואב תקועה ויקח משם אשה חכמה ויאמר אליה התאבלי נא ולבשי נא בגדי אבל ואל תסוכי שמן והיית כאשה זה ימים רבים מתאבלת על מת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּשְׁלַח יוֹאָב תְּקוֹעָה וַיִּקַּח מִשָּׁם אִשָּׁה חֲכָמָה וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ הִתְאַבְּלִי נָא וְלִבְשִׁי נָא בִגְדֵי אֵבֶל וְאַל תָּסוּכִי שֶׁמֶן וְהָיִית כְּאִשָּׁה זֶה יָמִים רַבִּים מִתְאַבֶּלֶת עַל מֵת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּשְׁלַ֤ח יוֹאָב֙ תְּק֔וֹעָה וַיִּקַּ֥ח מִשָּׁ֖ם אִשָּׁ֣ה חֲכָמָ֑ה וַיֹּ֣אמֶר אֵ֠לֶ֠יהָ הִֽתְאַבְּלִי־נָ֞א וְלִבְשִׁי־נָ֣א בִגְדֵי־אֵ֗בֶל וְאַל־תָּס֙וּכִי֙ שֶׁ֔מֶן וְהָיִ֕ית כְּאִשָּׁ֗ה זֶ֚ה יָמִ֣ים רַבִּ֔ים מִתְאַבֶּ֖לֶת עַל־מֵֽת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישלח יואב תקועה" - אמרו רבותינו (מנחות פה ב) כי שמן זית מצוי שם לכך חכמה מצויה שם

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"התאבלי נא" - עשי עצמך כאבלה

"והיית כאשה וגו'" - רצה לומר הוי מרבה בקינות ויללות ועשי עצמך כאשה אשר זה ימים רבים מתאבלת שלמדה לשונה לומר קינות וכונתו היתה למען יכמרו רחמי המלך עליה לצדקה במשפטה

"תקועה" - אמרו רבותינו ז"ל (מנחות פה ב) לפי שהיו רגילים שם בשמן זית לזה החכמה מצויה ביניהם

"וישלח יואב" - בעבור כי ראה שלב המלך טוב על אבשלום לזה חשב מחשבות לעורר לבו להשיבו אליו

מצודת ציון

"תסוכי" - תמשחי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישלח תקועה". פי' מהרי"א מפני שתקוע היתה בהר, כמ"ש (ירמיה ו, א) ובתקוע תקעו שופר, ואנשים ההריים הם בטבע גבורים וחכמים ואמיצי לב, וחז"ל אמרו (מנחות פה ב) מפני ששמן זית גדל שם החכמה מצויה שם: "התאבלי נא". מלת נא מורה על התכיפות, צוה שתיכף תתחיל להתאבל בבכי ומספד וללבוש בגדי אבל ובל תסוך. ובאר הטעם שתתחיל באבילות תיכף, שעל ידי זה "והיית כאשה זה ימים רבים מתאבלת על מת", שלא יכירו בך המלך ונעריו שהתחפשת ושנית את טעמך: