מ"ג שמואל ב יב לא

מקראות גדולות שמואל ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואת העם אשר בה הוציא וישם במגרה ובחרצי הברזל ובמגזרת הברזל והעביר אותם במלכן [במלבן] וכן יעשה לכל ערי בני עמון וישב דוד וכל העם ירושלם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֶת הָעָם אֲשֶׁר בָּהּ הוֹצִיא וַיָּשֶׂם בַּמְּגֵרָה וּבַחֲרִצֵי הַבַּרְזֶל וּבְמַגְזְרֹת הַבַּרְזֶל וְהֶעֱבִיר אוֹתָם במלכן [בַּמַּלְבֵּן] וְכֵן יַעֲשֶׂה לְכֹל עָרֵי בְנֵי עַמּוֹן וַיָּשָׁב דָּוִד וְכָל הָעָם יְרוּשָׁלָ‍ִם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֶת־הָעָ֨ם אֲשֶׁר־בָּ֜הּ הוֹצִ֗יא וַיָּ֣שֶׂם בַּ֠מְּגֵרָ֠ה וּבַחֲרִצֵ֨י הַבַּרְזֶ֜ל וּֽבְמַגְזְרֹ֣ת הַבַּרְזֶ֗ל וְהֶעֱבִ֤יר אוֹתָם֙ במלכן בַּמַּלְבֵּ֔ן וְכֵ֣ן יַֽעֲשֶׂ֔ה לְכֹ֖ל עָרֵ֣י בְנֵֽי־עַמּ֑וֹן וַיָּ֧שׇׁב דָּוִ֛ד וְכׇל־הָעָ֖ם יְרֽוּשָׁלָֽ͏ִם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מגרה וחריצים ומגזרות" - כמין פצירה פים שקורין לימ"א מיני יסורים הם

"מגרה" - סכין פגום פגימות הרבה תכופות זו לזו

"חריצים" - הוא מורג חרוץ מלא חריצים כמין פצירה פים שקורין לימ"א

"במלבן" - בטיט חוצות וכן תרגם יונתן וגרר יתהון בשוקיא

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"והעביר" - מהם העביר במלבן רצה לומר בכבשן ששורפים בו הלבנים

"וישם במגרה" - שם משפטם לייסרם במגרה וגו'

מצודת ציון

"במגרה" - כלי מלא פגימות עשויה לכרות העצים ועל כי דרכה לכרות בגרירה קרויה מגרה וכן (מלכים א ז ט)מגוררות במגרה

"ובחריצי הברזל" - כלי ברזל מלאה חריצים עשויה לדוש בה כמו שכתוב (ישעיהו כח כז)כי לא בחרוץ יודש קצח

"ובמגזרות" - הם הגרזנים שמבקעים בהם העצים והוא מתהפך כמו כבש כשב

"במלבן" - מלשון לבנים