מ"ג שמואל ב טו כד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והנה גם צדוק וכל הלוים אתו נשאים את ארון ברית האלהים ויצקו את ארון האלהים ויעל אביתר עד תם כל העם לעבור מן העיר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהִנֵּה גַם צָדוֹק וְכָל הַלְוִיִּם אִתּוֹ נֹשְׂאִים אֶת אֲרוֹן בְּרִית הָאֱלֹהִים וַיַּצִּקוּ אֶת אֲרוֹן הָאֱלֹהִים וַיַּעַל אֶבְיָתָר עַד תֹּם כָּל הָעָם לַעֲבוֹר מִן הָעִיר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהִנֵּ֨ה גַם־צָד֜וֹק וְכׇֽל־הַלְוִיִּ֣ם אִתּ֗וֹ נֹֽשְׂאִים֙ אֶת־אֲרוֹן֙ בְּרִ֣ית הָאֱלֹהִ֔ים וַיַּצִּ֙קוּ֙ אֶת־אֲר֣וֹן הָאֱלֹהִ֔ים וַיַּ֖עַל אֶבְיָתָ֑ר עַד־תֹּ֥ם כׇּל־הָעָ֖ם לַעֲב֥וֹר מִן־הָעִֽיר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויציקו" - כמו ויציגו (תרגום) ואקימו ית ארונא העמידוהו לצד אחד והעם עוברים שהיה דוד רוצה לשאתו עמו

"ויעל אביתר עד תם וגו'" - הרי זה מקרא מסורס ויציקו את ארון האלהים עד תום כל העם לעבור

"ויעל אביתר" - אותו היום נסתלק מן הכהונה ששאל באורים ותומים ולא נענה ונכנס צדוק תחתיו וכן שנינו בסדר עולם ובסדר יומא (עג ב)

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויציקו" - העמידו את הארון ואביתר עלה עמו לצד מיוחד עד שעברו כולם מן העיר ורבותינו ז"ל אמרו (יומא עג ב) שאז נסתלק אביתר מכהונה גדולה כי שאל באורים ולא עלתה ולצדוק עלתה ומנהו תחתיו ולא להיות מיד כהן גדול כי הלא שלמה גרשו לאביתר מכהונה גדולה כמו שכתוב במלכים א' (ב כז) אלא שעתה סלקו מלשמש בימי שלמה ומנהו לצדוק לשמש אז

מצודת ציון

"ויציקו" - ענין העמדה כמו (שמואל א ב ח)כי לה' מצוקי ארץ ורוצה לומר היסודות והעמודים שהארץ עומדת עליהם והוא כמו ויציגו כי אותיות גיכ"ק מתחלף

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

השאלות (כד - כז) מ"ש ויעל אביתר, מחוסר ביאור, וכן מ"ש הרואה אתה:

"ויציקו את ארון האלהים ויעל אביתר". נראה פירושו שעשו לארון מקום מצוק (מענין כי לה' מצוקי ארץ (ש"א ב, ח), השן האחד מצוק מצפון (שם יד, ה)), ר"ל מקום מבצר וגבוה להניחו עליו. ואביתר הכ"ג עלה על הבימה הלז ועמד שם לפני הארון למשמרת לכבוד, וכן עמד "עד תום כל העם" וכו':