מ"ג שמואל ב ז ד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויהי בלילה ההוא ויהי דבר יהוה אל נתן לאמר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְהִי בַּלַּיְלָה הַהוּא וַיְהִי דְּבַר יְהוָה אֶל נָתָן לֵאמֹר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְהִ֖י בַּלַּ֣יְלָה הַה֑וּא
   וַֽיְהִי֙ דְּבַר־יְהֹוָ֔ה אֶל־נָתָ֖ן לֵאמֹֽר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי בלילה ההוא" - אמר רבי חנינא בר פפא אמר לו הקב"ה לנתן האדם הזה שאני משלחך אצלו מהיר הוא שמא ישכור פועלים ונמצאתי מפסידו מהר ואמור לו לא אתה תבנה הבית רבי סימון אומר האדם הזה שאני משלחך אצלו נדרן הוא כענין שנאמר (תהילים קלב ב ג) אשר נשבע לה' נדר לאביר יעקב אם אבא באהל ביתי שמא יאמר איני אוכל ואיני שותה עד שאעשה כך ונמצאתי מפסידו (ילקוט שמעוני רמז קמג)

<< · מ"ג שמואל ב · ז · ד · >>