מ"ג שמואל ב ו כב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ונקלתי עוד מזאת והייתי שפל בעיני ועם האמהות אשר אמרת עמם אכבדה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּנְקַלֹּתִי עוֹד מִזֹּאת וְהָיִיתִי שָׁפָל בְּעֵינָי וְעִם הָאֲמָהוֹת אֲשֶׁר אָמַרְתְּ עִמָּם אִכָּבֵדָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּנְקַלֹּ֤תִי עוֹד֙ מִזֹּ֔את וְהָיִ֥יתִי שָׁפָ֖ל בְּעֵינָ֑י וְעִם־הָֽאֲמָהוֹת֙ אֲשֶׁ֣ר אָמַ֔רְתְּ עִמָּ֖ם אִכָּבֵֽדָה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונקלותי עוד" - לפניו יותר מזאת שהקילותי בעצמי עתה

"עמם אכבדה" - אינם מבזין אותי אלא חשוב אני בעיניהם על זאת

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"עמם אכבדה" - עם מעשים כאלה הייתי עוד מכובד ולא מבוזה הואיל ועשויים לכבוד הארון

"והייתי" - ואם הייתי שפל בעיני להקל מאוד בכבודי ואפילו לפני האמהות אשר אמרת

"ונקלותי עוד מזאת" - ואם הייתי עושה מעשה קלות עוד יותר ממה שעשיתי

מצודת ציון

"ונקלותי" - מלשון קלות