מ"ג שמואל א ל יא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וימצאו איש מצרי בשדה ויקחו אתו אל דוד ויתנו לו לחם ויאכל וישקהו מים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּמְצְאוּ אִישׁ מִצְרִי בַּשָּׂדֶה וַיִּקְחוּ אֹתוֹ אֶל דָּוִד וַיִּתְּנוּ לוֹ לֶחֶם וַיֹּאכַל וַיַּשְׁקֻהוּ מָיִם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַֽיִּמְצְא֤וּ אִישׁ־מִצְרִי֙ בַּשָּׂדֶ֔ה וַיִּקְח֥וּ אֹת֖וֹ אֶל־דָּוִ֑ד וַיִּתְּנוּ־ל֥וֹ לֶ֙חֶם֙ וַיֹּ֔אכַל וַיַּשְׁקֻ֖הוּ מָֽיִם׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויתנו" וכו' "וישקהו מים". ידוע שמי שאחזו בולמוס אין לתת לו מים הרבה בפעם אחת פן יצבה בטנו, רק וישקוהו מעט מעט כפי הרפואה:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"איש מצרי" - על שם סופו אמר כי בעת המצאו לא ידעו שהוא מצרי