מ"ג שמואל א לא ד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר שאול לנשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את החרב ויפל עליה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר שָׁאוּל לְנֹשֵׂא כֵלָיו שְׁלֹף חַרְבְּךָ וְדָקְרֵנִי בָהּ פֶּן יָבוֹאוּ הָעֲרֵלִים הָאֵלֶּה וּדְקָרֻנִי וְהִתְעַלְּלוּ בִי וְלֹא אָבָה נֹשֵׂא כֵלָיו כִּי יָרֵא מְאֹד וַיִּקַּח שָׁאוּל אֶת הַחֶרֶב וַיִּפֹּל עָלֶיהָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֣אמֶר שָׁאוּל֩ לְנֹשֵׂ֨א כֵלָ֜יו שְׁלֹ֥ף חַרְבְּךָ֣ ׀ וְדׇקְרֵ֣נִי בָ֗הּ פֶּן־יָ֠ב֠וֹאוּ הָעֲרֵלִ֨ים הָאֵ֤לֶּה וּדְקָרֻ֙נִי֙ וְהִתְעַלְּלוּ־בִ֔י וְלֹ֤א אָבָה֙ נֹשֵׂ֣א כֵלָ֔יו כִּ֥י יָרֵ֖א מְאֹ֑ד וַיִּקַּ֤ח שָׁאוּל֙ אֶת־הַחֶ֔רֶב וַיִּפֹּ֖ל עָלֶֽיהָ׃


מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ודקרוני והתעללו בי" - רצה לומר דקירות מכאיבות ולהשאר חי ויתעללו בי

"כי ירא" - פחד מה' לשלוח יד במשיחו

"ויפול עליה" - להמית את עצמו

"ודקרני בה" - רצה לומר דקירת מות

מצודת ציון

"שלוף" - ענין הוצאת חרב מתערה כמו (לעיל יז נא) וישלפה מתערה

"ודקרני" - ענין נעיצה כמו (זכריה יב י)אשר דקרו

"והתעללו" - ענין לעג שחוק ובזיון כמו (במדבר כב כט)כי התעללת בי

"ולא אבה" - ולא רצה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פן יבואו". ר"ל שהם ידקרוני וגם יתעללו בי, וכונתו שאם יתעללו בי ולא ימיתוני אפשר לומר שחיי צער טובים ממות, וכן אם ידקרוני ו(לא)[2] ימיתוני טוב שלא אפגע בעצמי, אבל אחר שבודאי ימיתוני וגם קודם לכן יתעללו בי ג"כ, טוב שאמות בלא צער וקלון: "ויפל עליה". הנה יתבאר לקמן שלא מת ע"י נפילה רק שנעשה גוסס, ועז"א כי מת שאול שהוא שהוכה מכת מות, ובכ"ז עדיין היה נפשו בו והנער העמלקי גמר מיתתו:


  1. ^ המילה "לא" טעות סופר, כמובן מהענין, ובכת"י המלבי"ם נמחקה.
  2. ^ המילה "לא" טעות סופר, כמובן מהענין, ובכת"י המלבי"ם נמחקה.