מ"ג שמואל א לא ג

מקראות גדולות שמואל א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ותכבד המלחמה אל שאול וימצאהו המורים אנשים בקשת ויחל מאד מהמורים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַתִּכְבַּד הַמִּלְחָמָה אֶל שָׁאוּל וַיִּמְצָאֻהוּ הַמּוֹרִים אֲנָשִׁים בַּקָּשֶׁת וַיָּחֶל מְאֹד מֵהַמּוֹרִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַתִּכְבַּ֤ד הַמִּלְחָמָה֙ אֶל־שָׁא֔וּל וַיִּמְצָאֻ֥הוּ הַמּוֹרִ֖ים אֲנָשִׁ֣ים בַּקָּ֑שֶׁת וַיָּ֥חֶל מְאֹ֖ד מֵהַמּוֹרִֽים׃


מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"את שאול" - כי בניו כבר הרגו והיתה כל פני המלחמה אליו לבד

"המורים אנשים בקשת" - כמו אנשים המורים בקשת ורצה לומר שמצאו מקומו אשר נטמן בה ופחד מהם שלא יתעללו בו

מצודת ציון

"המורים" - הזורקים בחצים כמו (לעיל כ לו) אשר אנכי מורה

"ויחל" - מלשון חלחלה ופחד