מ"ג שמואל א כח ח

מקראות גדולות שמואל א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויתחפש שאול וילבש בגדים אחרים וילך הוא ושני אנשים עמו ויבאו אל האשה לילה ויאמר קסומי [קסמי] נא לי באוב והעלי לי את אשר אמר אליך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּתְחַפֵּשׂ שָׁאוּל וַיִּלְבַּשׁ בְּגָדִים אֲחֵרִים וַיֵּלֶךְ הוּא וּשְׁנֵי אֲנָשִׁים עִמּוֹ וַיָּבֹאוּ אֶל הָאִשָּׁה לָיְלָה וַיֹּאמֶר קסומי [קָסֳמִי] נָא לִי בָּאוֹב וְהַעֲלִי לִי אֵת אֲשֶׁר אֹמַר אֵלָיִךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּתְחַפֵּ֣שׂ שָׁא֗וּל וַיִּלְבַּשׁ֙ בְּגָדִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וַיֵּ֣לֶךְ ה֗וּא וּשְׁנֵ֤י אֲנָשִׁים֙ עִמּ֔וֹ וַיָּבֹ֥אוּ אֶל־הָאִשָּׁ֖ה לָ֑יְלָה וַיֹּ֗אמֶר קסומי קָסֳמִי־נָ֥א לִי֙ בָּא֔וֹב וְהַ֣עֲלִי לִ֔י אֵ֥ת אֲשֶׁר־אֹמַ֖ר אֵלָֽיִךְ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויתחפש שאול" - שינה בגדיו וכן (מלכים-א כב ל) התחפש ובא במלחמה וכן (איוב ל יח) ברב כח יתחפש לבושי וכן תרגם יונתן ואשתני שאול

"ויבאו אל האשה לילה" - יום היה אלא מתוך צרתם היה דומה להם לילה כך דרש רבי תנחומא (פרשת אמור ב)

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"קסמי נא לי" - עשי בעבורי קסם במעשה אוב והוא העליית המת ונשאלין בו

מצודת ציון

"ויתחפש" - ענין חליפות והשתנות הכסות באחר כמו (מלכים-א כב ל) התחפש ובוא במלחמה

"קסמי" - הוא שם כולל לכל מיני הקסם