מ"ג שמואל א כג כג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וראו ודעו מכל המחבאים אשר יתחבא שם ושבתם אלי אל נכון והלכתי אתכם והיה אם ישנו בארץ וחפשתי אתו בכל אלפי יהודה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּרְאוּ וּדְעוּ מִכֹּל הַמַּחֲבֹאִים אֲשֶׁר יִתְחַבֵּא שָׁם וְשַׁבְתֶּם אֵלַי אֶל נָכוֹן וְהָלַכְתִּי אִתְּכֶם וְהָיָה אִם יֶשְׁנוֹ בָאָרֶץ וְחִפַּשְׂתִּי אֹתוֹ בְּכֹל אַלְפֵי יְהוּדָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּרְא֣וּ וּדְע֗וּ מִכֹּ֤ל הַמַּֽחֲבֹאִים֙ אֲשֶׁ֣ר יִתְחַבֵּ֣א שָׁ֔ם וְשַׁבְתֶּ֤ם אֵלַי֙ אֶל־נָכ֔וֹן וְהָלַכְתִּ֖י אִתְּכֶ֑ם וְהָיָה֙ אִם־יֶשְׁנ֣וֹ בָאָ֔רֶץ וְחִפַּשְׂתִּ֣י אֹת֔וֹ בְּכֹ֖ל אַלְפֵ֥י יְהוּדָֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל נכון" - על דבר מכוון ואמת

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם ישנו בארץ" - כאשר לא נמצא אותו בכל מחבואיו אם כן ודאי יהיה בארץ בין אנשי שבטו ואז אחפש אותו בכל אלפי יהודה רצה לומר אכריח את כל שרי אלפי יהודה שכל אחד יחפש אחריו בין אנשיו 

מצודת ציון

"המחבואים" - מלשון מחבואה ומסתור

"אל נכון" - כמו בנכון וכן (שמות כה כא)ואל הארון ומשפטו ובהארון

"ונכון" - רוצה לומר דבר ברור ומכוון

"ישנו" - מלשון יש

"וחפשתי" - ענין חקירה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"וראו". ד] חוץ מזה תדרשו "על כל המחבאים אשר יתחבא שם", שאל"כ הגם שאדע מקומו יוכל להתחבאות שם במקום נסתר: "ושבתם אלי אל נכון". ר"ל שיהיה

דבר נכון וברור, ואז "והלכתי אתכם: והיה אם ישנו". אמר זה בל ידמו כי מצוה שהם ידרשו כל הדרישות הנ"ל מאשר יתרשל הוא מלחפש, כי אם רק ישנו בארץ יחפשהו בכל כחו: