מ"ג שמואל א כג ט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה ויאמר אל אביתר הכהן הגישה האפוד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֵּדַע דָּוִד כִּי עָלָיו שָׁאוּל מַחֲרִישׁ הָרָעָה וַיֹּאמֶר אֶל אֶבְיָתָר הַכֹּהֵן הַגִּישָׁה הָאֵפוֹד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֵּ֣דַע דָּוִ֔ד כִּ֣י עָלָ֔יו שָׁא֖וּל מַחֲרִ֣ישׁ הָרָעָ֑ה וַיֹּ֙אמֶר֙ אֶל־אֶבְיָתָ֣ר הַכֹּהֵ֔ן הַגִּ֖ישָׁה הָאֵפֽוֹד׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מחריש הרעה" - (תרגום) כמין ית בישתא

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וידע". ודוד הבין ששאול מחריש ומעלים הדבר וכוונתו עליו:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וידע דוד" - הבין מדעתו שעליו לבד מחריש הרעה ולזה פחד פן ימסרוהו בידו

מצודת ציון

"מחריש" - ענין מחשבה כמו (משלי ג כט)אל תחרוש על רעך רעה