מ"ג שמואל א יד טז


כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויראו הצפים לשאול בגבעת בנימן והנה ההמון נמוג וילך והלם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּרְאוּ הַצֹּפִים לְשָׁאוּל בְּגִבְעַת בִּנְיָמִן וְהִנֵּה הֶהָמוֹן נָמוֹג וַיֵּלֶךְ וַהֲלֹם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּרְא֤וּ הַצֹּפִים֙ לְשָׁא֔וּל בְּגִבְעַ֖ת בִּנְיָמִ֑ן וְהִנֵּ֧ה הֶהָמ֛וֹן נָמ֖וֹג וַיֵּ֥לֶךְ וַהֲלֹֽם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הצופים לשאול" - הצופים אשר היו לשאול בגבעת בנימן צופים אישקאגט"ש בלע"ז

"והנה ההמון" - של פלשתים נמוג ממקומו וילך וקרב הלום לצד ישראל

"נמוג" - כמו (בראשית ד יב) נד ונע

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הצופים" - העומדים במקום גבוה ומשם צופים למרחוק לראות מה נעשה במלחמה

"ההמון" - העם רב

"נמוג" - ענין המסה ורוצה לומר מוכה ומנוגע

"והלום" - ענין הכאה כמו (שופטים ה כו)והלמה סיסרא 

מצודת דוד

"ההמון" - של פלשתים המה נמוגים והולכים ומוכים בכל פעם יותר

"הצופים לשאול" - הצופים שהיו לשאול בגבעת בנימן

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ויראו" כו' "והנה ההמון נמוג". כי המחנה כ"ז שעומדת על דגלה וסדרה, היא קשורה באגודה אחת איש באחיהו ידובקו, ונקראת בשם מחנה או צבא או עם וכדומה. אבל עת

תתהוה מהומה ביניהם ימוגו וימסו אסוריהם, ואז נקראים בשם המון, על המונם ושאונם, ששם המון מורה על קיבוץ בלתי מסודר כחוקי סדרי המלחמה. וראו כי ההמון נמוג מחבורם, וזה כי "וילך והלם", ר"ל מקצתם הלכו להתרחק הלאה, ומקצתם התקרבו הלום לצד גבעה, כי במהומה הזה יש נבהלו נחפזו לצד הזה ויש ברחו לצד שכנגדו, ובזה נולד ספק אם זה בריחה או הכנה והתחלה למלחמה: