כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויהי דבר שמואל לכל ישראל ויצא ישראל לקראת פלשתים למלחמה ויחנו על האבן העזר ופלשתים חנו באפק

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְהִי דְבַר שְׁמוּאֵל לְכָל יִשְׂרָאֵל וַיֵּצֵא יִשְׂרָאֵל לִקְרַאת פְּלִשְׁתִּים לַמִּלְחָמָה וַיַּחֲנוּ עַל הָאֶבֶן הָעֵזֶר וּפְלִשְׁתִּים חָנוּ בַאֲפֵק.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְהִ֥י דְבַר־שְׁמוּאֵ֖ל לְכׇל־יִשְׂרָאֵ֑ל וַיֵּצֵ֣א יִשְׂרָאֵל֩ לִקְרַ֨את פְּלִשְׁתִּ֜ים לַמִּלְחָמָ֗ה וַֽיַּחֲנוּ֙ עַל־הָאֶ֣בֶן הָעֵ֔זֶר וּפְלִשְׁתִּ֖ים חָנ֥וּ בַאֲפֵֽק׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וַהֲוָה פִּתְגָם שְׁמוּאֵל מַדְעָא לְכָל יִשְׂרָאֵל וּנְפַק יִשְׂרָאֵל לְקָדָמוּת פְּלִשְׁתָּאֵי לְאַגָחָא קְרָבָא וּשְׁרוֹ עַל אָכֶן סְעָדָא וּפְלִשְׁתָּאֵי שְׁרוֹ בַאֲפַק:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי דבר שמואל לכל ישראל" - נהיה הדבר שנאמר לשמואל ובא לכל ישראל והאיך היה הפורענות ויצא ישראל לקראת פלשתים למלחמה "האבן העזר" - עדיין לא היה כן שמה, כי בימי שמואל נקראת כן (לקמן ז יב); וכאן קרא על שם סופה.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על האבן העזר" - והכתוב אמר זה, כי כשהיתה זאת המלחמה – אבן-נגף היתה, ולא אבן-עזר, ועדיין לא נקראה "אבן העזר". כי על המלחמה האחרת שעשה שמואל עם פלישתים (בין המצפה ובין השן), שקרא אותה שמואל "אבן העזר" (שמואל א ז יב) - שעזרם האל יתברך באותה מלחמה. אבל, מה שנכתב הנה "אבן העזר" — דברי הסופר הם. וכן: "וירדוף עד דן" (בראשית יד יד).

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האבן העזר" - הוא דברי כותב הספר כי שם האבן העזר לא נקראה עד אחר המלחמה האחרת שעשה שמואל וישראל נצחו אז (לקמן ז יב)

"ויהי דבר שמואל לכל ישראל" - רצה לומר שהיה ונתקיימה נבואת שמואל לכל ישראל והוא מה שנאמר לו הנה אנכי עושה דבר בישראל וגו' וחוזר ומפרש איך נתקיימה ואמר ויצא ישראל וגו' ואז לא משלו פלשתים על ישראל ועיין בקונטרס בחשבון הדורות

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

השאלות (א) מ"ש ויהי דבר שמואל לכל ישראל לא באר מה דבר להם, ואם כמפרשים שצוה להם לצאת למלחמה כדי שינגפו לפני פלשתים יפלא מאד שא"כ היו מחזיקים אותו לנביא שקר, וזה א"א: