מ"ג שופטים כ מג

מקראות גדולות שופטים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כתרו את בנימן הרדיפהו מנוחה הדריכהו עד נכח הגבעה ממזרח שמש

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּתְּרוּ אֶת בִּנְיָמִן הִרְדִיפֻהוּ מְנוּחָה הִדְרִיכֻהוּ עַד נֹכַח הַגִּבְעָה מִמִּזְרַח שָׁמֶשׁ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּתְּר֤וּ אֶת־בִּנְיָמִן֙ הִרְדִיפֻ֔הוּ מְנוּחָ֖ה הִדְרִיכֻ֑הוּ עַ֛ד נֹ֥כַח הַגִּבְעָ֖ה מִמִּזְרַח־שָֽׁמֶשׁ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

טַלְטִילוּ יַת דְבֵית בִּנְיָמִין רְדָפוּנוּן מִבֵּית נְיַחֲהוֹן טְרָדוּנוּן עַד לָקֳבֵיל גִבְעֲתָא מִמַדְנַח שִׁמְשָׁא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כתרו את בנימן" - הקיפו את בנימין ככתר המקיף את הראש וכן (תהלים כב ג) אבירי בשן כתרוני וכן (חבקוק א ד) כי רשע מכתיר את הצדיק וכן גם בלשון עטרה נקראת הקפה (שמואל א כג כו) ושאול ואנשיו עוטרים אל דוד ואל אנשיו לתפשם

"הרדיפוהו" - קוראים אחריו רדיפה צועקים זה לזה לרדוף

"מנוחה הדריכוהו" - אצל הערים שהם נוחים בהם שם הדביקוהו

"הדריכוהו" - השיגוהו ויש דוגמתו בלשון גמרא (כתובות ס ב) רהט בתריה פרסא בחלא ולא אדרכיה

"עד נוכח הגבעה" - ממזרחה של גבעה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"עד נכח הגבעה" - רצה לומר רדפום ורמסום עד מול הגבעה ממזרחה

"מנוחה הדריכוהו" - במקום מנוחתו ונחלתו קראו אלו לאלו רמסוהו

"הרדיפוהו" - קראו אלו לאלו רדפוהו

"כתרו" - סבבו אותו ככתר הזה המסבבת את הראש כמו (תהלים כב יג) אבירי בשן כתרוני

מצודת ציון

"כתרו" - מלשון כתר

"הדריכוהו" - מלשון דריכה ורמיסה

<< · מ"ג שופטים · כ · מג · >>