<< · מ"ג שופטים · כ · מג · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כתרו את בנימן הרדיפהו מנוחה הדריכהו עד נכח הגבעה ממזרח שמש

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּתְּרוּ אֶת בִּנְיָמִן הִרְדִיפֻהוּ מְנוּחָה הִדְרִיכֻהוּ עַד נֹכַח הַגִּבְעָה מִמִּזְרַח שָׁמֶשׁ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּתְּר֤וּ אֶת־בִּנְיָמִן֙ הִרְדִיפֻ֔הוּ מְנוּחָ֖ה הִדְרִיכֻ֑הוּ עַ֛ד נֹ֥כַח הַגִּבְעָ֖ה מִמִּזְרַח־שָֽׁמֶשׁ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

טַלְטִילוּ יַת דְבֵית בִּנְיָמִין רְדָפוּנוּן מִבֵּית נְיַחֲהוֹן טְרָדוּנוּן עַד לָקֳבֵיל גִבְעֲתָא מִמַדְנַח שִׁמְשָׁא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כתרו את בנימן" - הקיפו את בנימין ככתר המקיף את הראש וכן (תהלים כב ג) אבירי בשן כתרוני וכן (חבקוק א ד) כי רשע מכתיר את הצדיק וכן גם בלשון עטרה נקראת הקפה (שמואל א כג כו) ושאול ואנשיו עוטרים אל דוד ואל אנשיו לתפשם

"הרדיפוהו" - קוראים אחריו רדיפה צועקים זה לזה לרדוף

"מנוחה הדריכוהו" - אצל הערים שהם נוחים בהם שם הדביקוהו

"הדריכוהו" - השיגוהו ויש דוגמתו בלשון גמרא (כתובות ס ב) רהט בתריה פרסא בחלא ולא אדרכיה

"עד נוכח הגבעה" - ממזרחה של גבעה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כתרו" - מלשון כתר

"הדריכוהו" - מלשון דריכה ורמיסה 

מצודת דוד

"עד נכח הגבעה" - רצה לומר רדפום ורמסום עד מול הגבעה ממזרחה

"מנוחה הדריכוהו" - במקום מנוחתו ונחלתו קראו אלו לאלו רמסוהו

"הרדיפוהו" - קראו אלו לאלו רדפוהו

"כתרו" - סבבו אותו ככתר הזה המסבבת את הראש כמו (תהלים כב יג) אבירי בשן כתרוני

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(מג) "כתרו". עתה מפרש אחד אחד, תחלה "כתרו" את בנימין, ככתר, זה היה עת יצא האורב הראשון שהיה מוקף משני רוחות, ואח"כ "הרדיפהו", הוא פעל יוצא לשלישי, פי' ששמו אותו לרודף ע"י שעשו א"ע נגפים והוא רודף כמ"ש (לו, מ). ואח"כ "מנוחה הדריכהו", שהציתו עריו: "ואשר מהערים משחיתים אותו בתוכו". והיה מוכה עד "נכח הגבעה ממזרח שמש", שדרך שם ברח אל המדבר:

 

<< · מ"ג שופטים · כ · מג · >>