מ"ג שופטים יז י


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר לו מיכה שבה עמדי והיה לי לאב ולכהן ואנכי אתן לך עשרת כסף לימים וערך בגדים ומחיתך וילך הלוי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר לוֹ מִיכָה שְׁבָה עִמָּדִי וֶהְיֵה לִי לְאָב וּלְכֹהֵן וְאָנֹכִי אֶתֶּן לְךָ עֲשֶׂרֶת כֶּסֶף לַיָּמִים וְעֵרֶךְ בְּגָדִים וּמִחְיָתֶךָ וַיֵּלֶךְ הַלֵּוִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֩אמֶר֩ ל֨וֹ מִיכָ֜ה שְׁבָ֣ה עִמָּדִ֗י וֶֽהְיֵה־לִי֮ לְאָ֣ב וּלְכֹהֵן֒ וְאָנֹכִ֨י אֶֽתֶּן־לְךָ֜ עֲשֶׂ֤רֶת כֶּ֙סֶף֙ לַיָּמִ֔ים וְעֵ֥רֶךְ בְּגָדִ֖ים וּמִחְיָתֶ֑ךָ וַיֵּ֖לֶךְ הַלֵּוִֽי׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וַאֲמַר לֵיהּ מִיכָה תִּיב עִמִי וֶהֱוֵי לִי לְאַב וּלְכָהִין וַאֲנָא אֶתֵּן לָךְ עֲסַר סַלְעִין דִכְסַף לִזְמַן עִידַן וְזוּג לְבוּשִׁין וּפַּרְנָסָתָךְ וַאֲזַל לֵיוָאָה:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לימים" - לסוף שנה

"וערך בגדים" - זוג חליפת בגדים שהם ערך וסדר לכל בני אדם כפי הראוי להם לשנה

"וערך בגדים" - אפרליימנ"ט בלע"ז

"ומחיתך" - ומזונותיך

"וילך הלוי" - אחר עצתו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וילך הלוי" - הלך אחר דבר מיכה ועצתו

"לאב" - רצה לומר למורה ולמלמד

"וערך בגדים" - רצה לומר בגדים כסדר הצריך

מצודת ציון

"לימים" - לשנה כמו (ויקרא כה כט) ימים תהיה גאולתו

"וערך" - מענין סידור כמו (שמות מ כג) ערך לחם

"ומחיתך" - פרנסה הצורך לחיי האדם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

השאלות (י) מ"ש וילך הלוי משמע שהלך מאתו ואיך אמר ויואל הלוי לשבת?:

"ויאמר לו מיכה". א"ל אחר שבל"ז אתה נע ונד ואין לך עסק ומחיה, פה תרויח בשלש, א] "שבה עמדי", פה תשב ולא תנוד. ב] שהעסק הוא עסק נכבד מתיחס לכבודך שאתה לוי, "ותהיה לי לאב ולכהן". ג] מצד השכר, "אתן לך עשרת כסף לימים", ר"ל לשנה: "וערך בגדים". פי' בגדים לפי ערך כבודך, וגם "מחיתך", מזונות: "וילך הלוי". ספר שתחלה לא רצה להשכיר א"ע לע"א והלך ממנו:

<< · מ"ג שופטים · יז · י · >>