מ"ג שופטים ה טו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ושרי ביששכר עם דברה ויששכר כן ברק בעמק שלח ברגליו בפלגות ראובן גדלים חקקי לב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְשָׂרַי בְּיִשָּׂשכָר עִם דְּבֹרָה וְיִשָּׂשכָר כֵּן בָּרָק בָּעֵמֶק שֻׁלַּח בְּרַגְלָיו בִּפְלַגּוֹת רְאוּבֵן גְּדֹלִים חִקְקֵי לֵב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְשָׂרַ֤י בְּיִשָּׂשכָר֙ עִם־דְּבֹרָ֔ה  וְיִשָּׂשכָר֙ כֵּ֣ן בָּרָ֔ק בָּעֵ֖מֶק שֻׁלַּ֣ח בְּרַגְלָ֑יו  בִּפְלַגּ֣וֹת רְאוּבֵ֔ן גְּדֹלִ֖ים חִקְקֵי־לֵֽב׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְרַבְרְבֵי יִשָׂשכָר מִשְׁתַּמְעִין לְמִילֵי דְבוֹרָה וּשְׁאַר שִׁבְטָא דְיִשָׂשכָר מְשַׁמְשִׁין קֳדָם בָּרָק מִשְׁתַּלְחִין בְּקִרְוֵי מַשְׁרָא לְכָל אֲתַר דְצָרִיךְ לְתַּמָן בְּתוּשְׁלַחְתֵּיה אַזְלִין בְּזַרְעִית רְאוּבֵן סַגִיאִין נִבְלֵי לִבָּא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושרי ביששכר" - שרים שביששכר הם סנהדראות עוסקין בתורה (דברי הימים א יא לב) יודעי בינה לעתים הם תמיד עם דבורה ללמד בישראל חק ומשפט

"ושרי ביששכר" - יו"ד זו טפילה היא ואינה משמשת כלום והרי היא כיו"ד (תהלים ח ח) בהמות שדי (ירמיהוו כב יד) וקרע לו חלוני

"ויששכר כן ברק" - ושאר העם של יששכר כן הם עם ברק לכל אשר יצוה

"בעמק שלח ברגליו" - שלחם בכל שליחותו ולאסוף את העם ולכל צרכי המלחמה

"בפלגות ראובן" - אבל בחילוקי לבו של ראובן רבו חקקי לב (תרגום) נכלי ליבא ערמומית ומה היא ערמומיתו ישב לו בין משפתי המלחמה לשמוע מי נוצח ויהיה עמו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בפלגות ראובן" - רצה לומר אם כל השבטים האלו לא פחדו מלרדת למלחמה אם בעבר ואם בהווה ואם בעתיד לזאת בפלגות ראובן רצה לומר במה שראובן נחלק ונפרד מן המלחמה ההיא גדולים המה חקקי לב רצה לומר הנה ראוי לחשוב רבות מחשבות לב להבין הדבר מה זה היה לו שנחלק מן המלחמה

"בעמק שלח ברגליו" - כי למעלה נאמר (ד יד) שאמרה דבורה לברק לרדת מן ההר אל העמק לקראת המלחמה ושמע ברק אליה וירדו לזה אמרה גם בזה עשה יששכר כברק כי בעמק אשר שולח לרדת בה בדבר ה' על ידי דבורה בה ירד ברגליו של ברק רצה לומר עם הלוכו ואחריו ולא פחד לרדת אל העמק (ומלת שלח חוזר על יששכר כי דבר ה' שעל ידי דבורה היה לכל העם ומפני הכבוד ייחדה הדבר לברק שהיה שר הצבא)

"ושרי ביששכר" - רצה לומר עם כי השרים ביששכר ישבו בכל עת עם דבורה ללמד בישראל חק ומשפט וכמו שכתוב (דברי הימים א יב לג) ומבני יששכר יודעי בינה לעתים וגו' ולא נסו אם כן מעולם ללכת במלחמה ויששכר עם כל זה עשה כן כמו ברק וירד למלחמה כמוהו

מצודת ציון

"ושרי" - כמו ושרים

"ברגליו" - עם הלוכו ואחריו וכן (לעיל ד י) ויעל ברגליו

"בפלגות" - ענין חלוקה כמו (בראשית י כה) נפלגה הארץ

"חקקי" - מלשון חקיקה וענינו מחשבה

<< · מ"ג שופטים · ה · טו · >>