מ"ג שופטים א טז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ובני קיני חתן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד וילך וישב את העם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּבְנֵי קֵינִי חֹתֵן מֹשֶׁה עָלוּ מֵעִיר הַתְּמָרִים אֶת בְּנֵי יְהוּדָה מִדְבַּר יְהוּדָה אֲשֶׁר בְּנֶגֶב עֲרָד וַיֵּלֶךְ וַיֵּשֶׁב אֶת הָעָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּבְנֵ֣י קֵינִי֩ חֹתֵ֨ן מֹשֶׁ֜ה עָל֨וּ מֵעִ֤יר הַתְּמָרִים֙ אֶת־בְּנֵ֣י יְהוּדָ֔ה מִדְבַּ֣ר יְהוּדָ֔ה אֲשֶׁ֖ר בְּנֶ֣גֶב עֲרָ֑ד וַיֵּ֖לֶךְ וַיֵּ֥שֶׁב אֶת־הָעָֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וּבְנֵי שַׁלְמָאָה חָמוּהִי דְמֹשֶׁה סְלִיקוּ מִן קַרְתָּא יְרִיחוֹ עִם בְּנֵי יְהוּדָה מִדְבַּר יְהוּדָה דִי בְּדָרוֹם עֲרָד וַאֲזַלוּ וִיתַבוּ עִם עַמָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מעיר התמרים" - היא יריחו שניתן להם דושנה של יריחו לאוכלה עד שיבנה בית המקדש ומי שיבנה בית הבחירה בחלקו יטלנה כדי שיהא לכל ישראל חלק בבית הבחירה ונתנוה לבני יתרו ארבע מאות ארבעים שנה והתלמידים שבהם הניחוה והלכו אצל עתניאל בן קנז הוא יעבץ במדבר יהודה אשר בנגב ערד ללמוד תורה

"וישב את העם" - עם התלמידים היושבים לפניו הוא בקש מאת הקדוש ברוך הוא שיזמין לו תלמידים הגונים שנאמר (דברי הימים א ד י) ויקרא יעבץ לאלהים וגו' וזימן לו החסידים הללו

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

והנה בני קיני חותן משה שבו לדת ישראל, ולזה ישבו את יהודה.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"את העם" - עם בני יהודה

"וילך וישב" - קרא כל בני המשפחה כולה בלשון יחיד וכן (תהלים קיח ב) יאמר נא ישראל

"עלו מעיר התמרים" - כי שמה ישבו בין הכנענים וכשבאו בני יהודה להלחם בם קראו לשלום לבני קיני ועלו משם ללכת עם בני יהודה למדבר יהודה וגו'

"קיני" - הוא יתרו אשר היה חותן משה

<< · מ"ג שופטים · א · טז · >>