<< · מ"ג קהלת · יב · ג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ביום שיזעו שמרי הבית והתעותו אנשי החיל ובטלו הטחנות כי מעטו וחשכו הראות בארבות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בַּיּוֹם שֶׁיָּזֻעוּ שֹׁמְרֵי הַבַּיִת וְהִתְעַוְּתוּ אַנְשֵׁי הֶחָיִל וּבָטְלוּ הַטֹּחֲנוֹת כִּי מִעֵטוּ וְחָשְׁכוּ הָרֹאוֹת בָּאֲרֻבּוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בַּיּ֗וֹם שֶׁיָּזֻ֙עוּ֙ שֹׁמְרֵ֣י הַבַּ֔יִת וְהִֽתְעַוְּת֖וּ אַנְשֵׁ֣י הֶחָ֑יִל וּבָטְל֤וּ הַטֹּֽחֲנוֹת֙ כִּ֣י מִעֵ֔טוּ וְחָשְׁכ֥וּ הָרֹא֖וֹת בָּאֲרֻבּֽוֹת׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שיזועו" - ירתיחו

"שומרי הבית" - אלו הצלעות והכסלים המגינים על כל חלל הגוף

"והתעותו" - יאחזה עוות שקורין קראנפ"ף והתעוותו אנקרופירונ"ט בלע"ז

"אנשי החיל" - אלו השוקים שנשען כל הגוף עליהם

"ובטלו הטוחנות" - אלו השינים

"כי מעטו" - לעת זקנה רוב שיניו נושרות

"הרואות בערובות" - אלו העינים

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ביום" - מלת יזועו כמו ולא קם ולא זע ממנו, ומעטו פועל יוצא והענין מעטו הטחינה, יש אומרים כי שומרי הבית הם הכסלים והצלעות, ויש אומרים שהם הארבעה הממונים בכל אברואבר לשמרו והם המושך והמעכל והמעכב והמטהר, גם יפרש אנשי החיל הזן והמוליד והמצייר, והקרוב אלי ששומרי הבית הם הידים עם הזרועות שהם שומרי הגוף שלא יגע בו רע ואנשיהחיל הם השוקים ויורה עליו והתעותו, כי אין להם כח לעמוד, וענין חיל כח בעבור היות כל הגוף עליהם, והטוחנות הם השנים, והרואות העינים:

<< · מ"ג קהלת · יב · ג · >>