מ"ג קהלת ז י


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אל תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַל תֹּאמַר מֶה הָיָה שֶׁהַיָּמִים הָרִאשֹׁנִים הָיוּ טוֹבִים מֵאֵלֶּה כִּי לֹא מֵחָכְמָה שָׁאַלְתָּ עַל זֶה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַל־תֹּאמַר֙ מֶ֣ה הָיָ֔ה שֶׁ֤הַיָּמִים֙ הָרִ֣אשֹׁנִ֔ים הָי֥וּ טוֹבִ֖ים מֵאֵ֑לֶּה כִּ֛י לֹ֥א מֵחׇכְמָ֖ה שָׁאַ֥לְתָּ עַל־זֶֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תאמר מה היה שהימים וגו'" - אל תתמה על הטובה שהיתה באה על הצדיקים הראשונים כדור המדבר ודורו של יהושוע ודורו של דוד

"כי לא מחכמה שאלת" - שהכל לפי זכות הדורות

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

(י) "אל תאמר "- עודנו מצוה ומזהיר לחכם שישמח בחלקו ואם היה עני כמו שכתוב למעלה מה לעני יודע ויאמר שלא יתעסק בדברי קנות ממון כי אם מה שיספיקנו ולא יכעס בעבור שיש לכסיל ממון רב ממנו ויהיה ארך רוח ואל יאמר מה היה כמו שיאמרו הכסילים אם ירדו מגדולתם שנהפך העולם כי המבין ידע כי הימים שוים והמערכות העליונות הם הם רק המקבלים ישתנו איש איש כפי חלקו:

אלשיך (כל הפרק)(כל הפסוק)

(י)ואל תקשני ותאמר "מה היה" כי "הימים הראשונים" וכו', והוא לומר אם כדברך שטוב אחרית דבר מראשיתו, היה העולם חוזר ונתקן מעט מעט ובכל יום עולה ונתקן העולם עד יעלה עד גדר היות "טוב אחרית דבר מראשיתו". אך אדרבה, העולם הולך ומתמעט טובו דור דור, כי הנה "הימים הראשונים היו טובים מאלה, כי" הנה "לא מחכמה שאלת על זה." והוא כי אם ידעת חכמה לא היה נעלם ממך סוד הגלגול, כמו שאמרו ז"ל כי בכל דור מתמעט העולם כי שיורי הנשמות הם הולכים ומתמרקים, ובכל דור יש יותר סיגים עד יטהרו ויזדככו ויתלבנו עד הסוף שיהיה טוב אחרית דבר מראשיתו:

<< · מ"ג קהלת · ז · י · >>