<< · מ"ג קהלת · ו · ו · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואלו חיה אלף שנים פעמים וטובה לא ראה הלא אל מקום אחד הכל הולך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאִלּוּ חָיָה אֶלֶף שָׁנִים פַּעֲמַיִם וְטוֹבָה לֹא רָאָה הֲלֹא אֶל מָקוֹם אֶחָד הַכֹּל הוֹלֵךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאִלּ֣וּ חָיָ֗ה אֶ֤לֶף שָׁנִים֙ פַּעֲמַ֔יִם וְטוֹבָ֖ה לֹ֣א רָאָ֑ה הֲלֹ֛א אֶל־מָק֥וֹם אֶחָ֖ד הַכֹּ֥ל הוֹלֵֽךְ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואילו חיה" - ואם חיה אלפים שנה מה יתרון לו הואיל וטובה לא ראה הלא סופו לשוב אל העפר כשאר העניים

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ו) ואלו חיה - זאת המלה כמו ואילו לעבדים ולשפחות, ויש מפרש שאמר שהיא מורכבת מן אם ומן לו ואלף פעמים אלף אלפים כמו עשרים פעמים הם ארבע מאות: אל מקום אחד - הוא הקבר:

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ו) ושמא תאמר, אם כן איפוא שעל נפל כזה תדבר, איך אמרת שאשר לא הראו לו טובה שלא עשה מצות כי מה הרויח בביאתו לעולם נחת על הקודם. ופירש ואמר "ואלו חיה אלף שנים" וכו', לומר אין צריך לומר אם לא חיה הרבה, כי אפילו "חיה אלף" ולא פעם אחת כי אם "פעמים", שנתגלגל שני פעמים "וחיה אלף שנים" בכל פעם, "וטובה לא ראה" שלא עשה מצוה בפעם השנית, באופן שטובה שמראין לו במותו לא ראה. הלא לחנם בא, כי "הלא אל מקום אחד" שהלך בפעם ראשונה "הכל הולך" גופו ונפשו ורוחו, ואם כן איזה נחת יתוסף לו על הקודם. מה שאין כן הנפל, שעל ידי צער גלגולו שבא והיה נפל נוכה מאשמותיו, ויש לו נחת על אשר היה לו מתחלה:

<< · מ"ג קהלת · ו · ו · >>