מ"ג צפניה ב יד


<< · מ"ג צפניה · ב · יד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ורבצו בתוכה עדרים כל חיתו גוי גם קאת גם קפד בכפתריה ילינו קול ישורר בחלון חרב בסף כי ארזה ערה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְרָבְצוּ בְתוֹכָהּ עֲדָרִים כָּל חַיְתוֹ גוֹי גַּם קָאַת גַּם קִפֹּד בְּכַפְתֹּרֶיהָ יָלִינוּ קוֹל יְשׁוֹרֵר בַּחַלּוֹן חֹרֶב בַּסַּף כִּי אַרְזָה עֵרָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְרָבְצ֨וּ בְתוֹכָ֤הּ עֲדָרִים֙ כׇּל־חַיְתוֹ־ג֔וֹי גַּם־קָאַת֙ גַּם־קִפֹּ֔ד בְּכַפְתֹּרֶ֖יהָ יָלִ֑ינוּ ק֠וֹל יְשׁוֹרֵ֤ר בַּֽחַלּוֹן֙ חֹ֣רֶב בַּסַּ֔ף כִּ֥י אַרְזָ֖הֿ עֵרָֽה׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְיִשְׁרוּן בְּגַוָהּ עֶדְרִין דְכָל חֵיוַת בָּרָא אַף קָתִין וְאַף קוּפְדִין בְּפִתּוּחַ תַּרְעַיָא יְבִיתוּן קַל עוֹפָא דִמְנַצַף בְּכַוָא חֲרָבוּ תַרְעָא וּטְלָלָה סַתָּרוּ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל חיתו גוי" - כל בהמות הגוים

"קאת וקפוד" - עופות

"בכפתוריה" - פומל"ש שבראש הגג

"חורב בסף" - החורבן יהי' ניכר בספי הבית

"קול ישורר בחלון" - קול העופו' מצפצפים בחלונות

"כי ארזה ערה" - כי ארזיה עקר ושרש כמו ערו ערו (תהלים קלו) וי"ת וטללה סתרו הוא גג הבית הספון בארז שאפי' בתי אבנים מסככין בנסרים של עץ

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי ארזה ערה" - כי תקרות הבתים שהמה מארז יהיה מגולה למטר השמים ולרוח הנושב כי הגגות יפלו ולכן יהיו הבתים חרבות והעופות יקננו שמה

"חורב בסף" - חורבן יהיה בסף כל שער

"קול ישורר בחלון" - קול העופות יהיה מתרונן בכל חלון

"ורבצו" - לא ידורו שם אנשים כ"א יהיה מקום מרבץ לעדרים של כל בהמות העכו"ם ועופות המדבריות יתמידו לשבת על המשקופים היפות 

מצודת ציון

"חיתו" - גם הבהמה תקרא בשם חיה וכן וחיתם לדבר הסגיר (תהלים עח)

"קאת קפוד" - שמות עופות המצויות בחרבות

"בכפתוריה" - כן יקרא המשקוף לפי שעושין בו ציורי כפתורים וכן הך הכפתור (עמוס ט)

"ילינו" - ענין התמדה וכן צדק ילין בה (ישעיהו א)

"ישורר" - מלשון שיר ורנן

"חרב" - מלשון חורבן

"בסף" - מזוזה כמו וסף השער (יחזקאל מ)

"ארזה" - תקרת הארז

"ערה" - ענין גלוי כמו וקיר ערה מגן (ישעיהו כ"ב)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורבצו", בתוכה ירבצו עדרים, ובכפתורי הבתים ילינו קאת וקפוד, ועופות המשוררים ישוררו בחלונות, והחורב ישכון בסף הבתים כי הארזים של הקורות יהיו מגולים מרוב השממון:

ביאור המילות

"בכפתוריה". הוא המשקוף שעל הסף, והחורב ישכון בסף, וכמ"ש הך הכפתור וירעשו הספים:

"ארזה". שם קיבוץ על הארזים שבבנין, כמו והדגה אשר ביאור, כרתו עצה (ירמיהו ו'), וערה מענין גילוי או חורבה, כמ"ש ערות יסוד (חבקוק ג'):
 

<< · מ"ג צפניה · ב · יד · >>