<< · מ"ג עמוס · ט · י · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בחרב ימותו כל חטאי עמי האמרים לא תגיש ותקדים בעדינו הרעה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בַּחֶרֶב יָמוּתוּ כֹּל חַטָּאֵי עַמִּי הָאֹמְרִים לֹא תַגִּישׁ וְתַקְדִּים בַּעֲדֵינוּ הָרָעָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בַּחֶ֣רֶב יָמ֔וּתוּ כֹּ֖ל חַטָּאֵ֣י עַמִּ֑י הָאֹמְרִ֗ים לֹֽא־תַגִּ֧ישׁ וְתַקְדִּ֛ים בַּעֲדֵ֖ינוּ הָרָעָֽה׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

בְּחַרְבָּא יִתְקַטְלוּן כָּל חַיָבֵי עַמִי דְאָמְרִין לָא תֵיתֵי וְתוֹחִי עֲלָנָא בִישְׁתָּא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא תגיש ותקדים בעדינו הרעה" - בשביל עוונינו לא תמהר הרעה לגשת ולבא

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תגיש" - ענין הקרוב

"ותקדים" - ענין מהירות

"בעדינו" - ר"ל עלינו 

מצודת דוד

"בחרב ימותו" - המתים בחרב העכו"ם יהיו כל החוטאים שבעמי אשר אומרים לא תבוא עלינו הרעה כי אין גמול ועונש אבל הצדיקים ישארו ולא יאכלם החרב

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחרב ימותו כל חטאי עמי" שהם הפסולת, "האומרים לא תגיש" ר"ל שהם אומרים שהרעה הבאה היא מקרית ולא השגחיית ע"י ה' בעבור מעשיהם, וע"כ יאמרו "שלא תגיש בעדינו הרעה", שהרעה אשר תגש לבא לא תבא בעדינו כדי להעניש אותנו, רק הוא דבר מקרה, ומוסיפים לאמר שגם "לא תקדים בעדינו", שאף לא יאמינו שע"י מעשיהם תקדים הרעה לבא, כי יאמרו שביאת הרעה וזמן בואה הכל עינן מקרה, ואינה מקדמת לבא על הרשעים קודם הצדיקים שהוא כפירת ההשגחה והעונש:

ביאור המילות

"תגיש". פעל יוצא שתגיש את עצמה, וכן כמו הרה תקריב ללדת, ופרעה הקריב, ועמ"ש (ישעיה כ"ו י"ז), שמורה העתקת התנועה, ר"ל לא תתחיל להגיש א"ע:
 

<< · מ"ג עמוס · ט · י · >>