<< · מ"ג עמוס · ח · יד

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הנשבעים באשמת שמרון ואמרו חי אלהיך דן וחי דרך באר שבע ונפלו ולא יקומו עוד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הַנִּשְׁבָּעִים בְּאַשְׁמַת שֹׁמְרוֹן וְאָמְרוּ חֵי אֱלֹהֶיךָ דָּן וְחֵי דֶּרֶךְ בְּאֵר שָׁבַע וְנָפְלוּ וְלֹא יָקוּמוּ עוֹד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הַנִּשְׁבָּעִים֙ בְּאַשְׁמַ֣ת שֹֽׁמְר֔וֹן וְאָמְר֗וּ חֵ֤י אֱלֹהֶ֙יךָ֙ דָּ֔ן וְחֵ֖י דֶּ֣רֶךְ בְּאֵֽר־שָׁ֑בַע וְנָפְל֖וּ וְלֹא־יָק֥וּמוּ עֽוֹד׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

דִי מְקַיְמִין בְּחוֹבַת שֹׁמְרוֹן וְאָמְרִין קַיָמָא דְחַלְתָּא דִי בְדָן וְקַיָמִין נִימוּסֵי בְאֵר שָׁבַע וְיִפְּלוּן וְלָא יְקוּמוּן עוֹד:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חי אלהיך דן" - אחד מן העגלים שהעמיד ירבעם בדן

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"באשמת" - מל' אשם וכן תקרא העכו"ם כן מאשמת עובדיה וכן תקרא פשע עש"ז כמ"ש והפשע שמה (דנייאל ח)

"עוד" - ענין זמן רב ודוגמתו ויבך על צואריו עוד (בראשית מ"ו

מצודת דוד

"ונפלו" - לכן יפלו ולא יקומו עוד ר"ל בזמן בית השני לא יקומו אבל בגאולה העתידה יקומו כולם יהודה ואפרים

"וחי דרך" - ר"ל חי הולכי דרך באר שבע אל המזבחות שעמדו שם לעכו"ם כמ"ש ובאר שבע לא תעבורו (לעיל ה')

"הנשבעים" - ר"ל כי הם הנשבעים בעגל של שומרון ובשבועתם יאמרו זה לזה הריני נשבע חי אלהיך העגל העומד בדן

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנשבעים באשמת שומרון" בעגלים שעשו מלכי שומרון, ונשבעים בעגל שבדן ובדרך של באר שבע שדרך שם היו הולכים לבית אל, וע"כ יפלו ולא יקומו, כמ"ש בתחלת דבריו נפלה ולא תוסיף קום, ובאר הדבר כי כה אמר ה' דרשוני וחיו ואל תדרשו בית אל וכו' ובאר שבע לא תעבורו:

 

<< · מ"ג עמוס · ח · יד