מ"ג עמוס ו יא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי הנה יהוה מצוה והכה הבית הגדול רסיסים והבית הקטן בקעים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי הִנֵּה יְהוָה מְצַוֶּה וְהִכָּה הַבַּיִת הַגָּדוֹל רְסִיסִים וְהַבַּיִת הַקָּטֹן בְּקִעִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּֽי־הִנֵּ֤ה יְהֹוָה֙ מְצַוֶּ֔ה וְהִכָּ֛ה הַבַּ֥יִת הַגָּד֖וֹל רְסִיסִ֑ים וְהַבַּ֥יִת הַקָּטֹ֖ן בְּקִעִֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

אֲרֵי הָא יְיָ מְפַקֵיד וְיִמְחֵי מַלְכוּ רַבָּא מְחָא תַקִיפָא וּמַלְכוּ זְעֵירָא מְחָא חַלָשָׁא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רסיסים" - שיהא מרוסס לבקיעות דקות

"בקיעים" - גדולים מרסיסים לפי חשיבותו תהי מכתו כן תרגום יונתן וימחי מלכו רבא מחא תקיפא ומלכו זעירא מחא חלשא

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי הנה ה' מצוה והכה הבית הגדול רסיסים", וא"כ אין עת להתפלל מפני הסכנה שבמהרה יפול הבית הגדול, ושמפני טעם זה נמלט מן הבית הגדול ויושב בירכתי הבית דהיינו בבית הקטן הנסמך לבית הגדול בירכתים, ששם אין סכנה כ"כ, כי "את הבית הקטן" לא יכה רק "בקיעים" קטנים ולא ישבר לרסיסים כבית הגדול, וגם מפני טעם זה אין לו להשיר בשם ה' על טובת הירושה ולברך שהחיינו כי הבית יהיה למפולת ולא יירש מאומה:


ביאור המילות

"רסיסים". כמו רצוצים והוא יותר מן בקיעים:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בקעם" - לבקעים יחידים שאפשר לתקנם מהר ר"ל שהם ישובו לארצם בזמן בית השני

"רסיסים" - לבקעיות מרובות ותכופות שאין לתקנם כי אם לאחר זמן רב ר"ל שהם לא ישובו לארצם עד הגאולה העתידה

"והבית הקטן" - על מלכות יהודה יאמר שהיא קטנה ממלכות אפרים

"הבית הגדול" - על מלכות אפרים יאמר שהיא גדולה ממלכות יהודה כי בהם יש עשרת שבטים

"והכה" - מי שיצוה לו הוא האויב

מצודת ציון

"רסיסים" - ענין רציצה וכתיתה כי ומעוך וכתות (ויקרא כ"ב) ת"א ודמריס ודרסיס ובדרז"ל ואם היה עב או מרוסס (שבת פ')

<< · מ"ג עמוס · ו · יא · >>