<< · מ"ג עמוס · ו · ב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עברו כלנה וראו ולכו משם חמת רבה ורדו גת פלשתים הטובים מן הממלכות האלה אם רב גבולם מגבלכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עִבְרוּ כַלְנֵה וּרְאוּ וּלְכוּ מִשָּׁם חֲמַת רַבָּה וּרְדוּ גַת פְּלִשְׁתּים הֲטוֹבִים מִן הַמַּמְלָכוֹת הָאֵלֶּה אִם רַב גְּבוּלָם מִגְּבֻלְכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עִבְר֤וּ כַֽלְנֵה֙ וּרְא֔וּ וּלְכ֥וּ מִשָּׁ֖ם חֲמַ֣ת רַבָּ֑ה וּרְד֣וּ גַת־פְּלִשְׁתִּ֗ים הֲטוֹבִים֙ מִן־הַמַּמְלָכ֣וֹת הָאֵ֔לֶּה אִם־רַ֥ב גְּבוּלָ֖ם מִגְּבֻלְכֶֽם׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

עֲבַרוּ לְכַלְנֵהּ וַחֲזוֹ וַאֲזִילוּ מִתַּמָן לַחֲמַת רַבָּה וְחוּתוּ לְגַת דְפְלִשְׁתָּאֵי דְטָבִין מִן מַלְכְּוָתָא הָאִלֵין אִם סַגִי תְּחוּמְהוֹן מִתְּחוּמְכוֹן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עברו כלנה וראו" - למה מאסתם בתורתי לדבק בחוקות הגוים עברו וראו בעכו"ם באומות החשובים אם טובים הם מן הממלכות האלה שבשומרון ושבירושלים

"כלנה" - בבל

"חמת" - אנטוכיא

"גת פלשתים" - חשובה שבחמשת סרניהם שהיא קרויה מתג האמה (שמואל ב ח) על שם שרודה את כולם והיא אם המלכות

"אם רב גבולם מגבולכם" - ומה מצאתם בי עול

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הטובים" - וכי המה טובים מן הממלכות האלה הם מלכות יהודה ומלכות אפרים וכי גבולם גדול מגבולכם ומה א"כ מצאתם בי עול למאס משפטי

"עברו כלנה" - עברו לכלנה וראו טוב המקום ומשם לכו אל חמת רבה ורדו אל גת של פלשתים לראות גודל גבולם ושבחם 

מצודת ציון

"כלנה" - שם מקום

"חמת רבה" - חמת הגדולה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עברו", משיב שהיה זה בהשגחת ה' כדי "שתעברו לכלנה ותראו" כי מקצת הגולים עברו בגלותם לכלנה, "ולכו משם חמת רבה" ואח"כ כשכבש מלך אשור את כלנה והגלה אותם הלכו משם בגלותם לחמת שישבה עדיין בשלוה (כמו שנראה בישעיה י') שכבש את כלנה קודם לחמת, ואח"כ כשכבש חמת "רדו גת פלשתים" עברו לגת שישבו בשלוה עדיין ולכן השגיח ה' שישראל יגלו תחלה כדי שיעברו דרך הממלכות האלה שהם הגם שחלשים מישראל יושבים עדיין על אדמתם, "וראו" ואז תראו בעין שכלכם מדוע היה זה, ומה היה הסבה שהם יושבים עדיין בשלוה ואתם הלכתם בראש גולים שא"א לומר שזה מפני שהנהגת ממלכתם טובה מן ממלכת בית ישראל, ועז"א "הטובים" הם "מן הממלכות האלה" של ציון ושומרון עד שלכן לא ערב לב מלך אשור ללחום בם תחלה. או "האם רב גבולם מגבולכם" והתירא מללחום עמהם תחלה מפני שארצם גדולה יותר וקשה יותר לכבשה מן ארץ של ישראל ויהודה, ובזה תראו שלא מפני זה הגלה אתכם תחלה קודם לאומות האלה, רק הסבה להקדמת גלותכם אל גלות האומות האלה היה ענין השגחיי מאת ה' בעבור רוע דרככם, ומפרש.

 

<< · מ"ג עמוס · ו · ב · >>