<< · מ"ג עמוס · א · ה · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ושברתי בריח דמשק והכרתי יושב מבקעת און ותומך שבט מבית עדן וגלו עם ארם קירה אמר יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְשָׁבַרְתִּי בְּרִיחַ דַּמֶּשֶׂק וְהִכְרַתִּי יוֹשֵׁב מִבִּקְעַת אָוֶן וְתוֹמֵךְ שֵׁבֶט מִבֵּית עֶדֶן וְגָלוּ עַם אֲרָם קִירָה אָמַר יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְשָֽׁבַרְתִּי֙ בְּרִ֣יחַ דַּמֶּ֔שֶׂק וְהִכְרַתִּ֤י יוֹשֵׁב֙ מִבִּקְעַת־אָ֔וֶן וְתוֹמֵ֥ךְ שֵׁ֖בֶט מִבֵּ֣ית עֶ֑דֶן וְגָל֧וּ עַם־אֲרָ֛ם קִ֖ירָה אָמַ֥ר יְהֹוָֽה׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְאֶתְּבַר תְּקוֹף דַמֶשֶׂק וֶאֱשֵׁיצֵי יָתֵיב מִבִּקְעַת אָוֶן וְעָבֵיד שׁוּלְטַן מִבֵּית עֶדֶן וְיִגְלוּן עַמָא דַאֲרָם לְקִירְנֵי אֲמַר יְיָ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בקעת און" - מקום הוא בארם

"ותומך שבט" - ועביד שולטן כמו לא יסור שבט (בראשית מט) על שם שהמושל רודה את העם במקלות

"מבית עדן" - מקום

"קירה" - מקום ושם הגלם סנחריב בימי אחז שנאמר ויעל דמשק ויתפשם ויגלה את ארם קירה (מלכים ב טז) כל הפורענות שנתנבאו נביאי ישראל לבא חרב על האומות נביאים שהיו קודם סנחריב כגון ישעיהו ועמוס נבאו על חרב סנחריב וירמיהו ויחזקאל נבאו על חרב נבוכדנצר

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בריח" - מטה העשוי לסגור בו השער

"מבקעת און" - שם עיר

"ותומך" - ומחזיק וכן וכפיה תמכו פלך (משלי לא)

"שבט" - שרביט

"מבית עדן" - שם עיר 

מצודת דוד

"קירה" - אל קיר והוא שם מקום וכן נאמר ויגלם קירה (מלכים ב ט"ז)

"ותומך שבט" - ר"ל אכרות תומך שבט מבית מדן ועל המושל יאמר שהוא אוחז השבט לרדות בו את המחוייב וכן לא יסור שבט מיהודה (בראשית מט)

"בריח דמשק" - ר"ל האויב יבוא בה כאלו נשברו הבריחים ונפתחו השערים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושברתי בריח דמשק" בריח של מבצר העיר, ואח"כ "והכרתי יושב מבקעת און" שהיו סביב דמשק, "ותומך שבט מבית עדן" שהיו שייכים למלכות ארם, והיה להם שבט ממשלה בפ"ע תחת מלכות ארם וגם הם "יגלו עם ארם קירה" הגם שהיה שבט בפ"ע, באופן שידמו כחולי מסוכן שהחולאת מתחיל מן הלב אשר ממנו תוצאות חיים ומתפשט אל כל איברי הגויה:

ביאור המילות

"תומך שבט". כמו לא יסור שבט מיהודה והוא כינוי אל המשרה:
 

<< · מ"ג עמוס · א · ה · >>