<< · מ"ג עזרא · י · ד · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קום כי עליך הדבר ואנחנו עמך חזק ועשה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קוּם כִּי עָלֶיךָ הַדָּבָר וַאֲנַחְנוּ עִמָּךְ חֲזַק וַעֲשֵׂה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
ק֛וּם כִּֽי־עָלֶ֥יךָ הַדָּבָ֖ר וַאֲנַ֣חְנוּ עִמָּ֑ךְ חֲזַ֖ק וַעֲשֵֽׂה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואנחנו עמך" - להיות מסכימים עמך

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קום" - הוא ענין זרוז וכן קום עבור (יהושע א

מצודת דוד

"קום" - היה זריז בדבר כי היא מוטלת עליך כי אתה הראש לכולנו

"ואנחנו" - נהיה עמך בעזרתך

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ג - ד) "ועתה נכרת לאלהינו בעצת ה' ובעצת החרדים למצותיו להוציא כל נשים והנולד מהם", ובאשר ידעו רבים יקומו נגדם ולא ירצו להוציא נשותיהם, ועזרא לא היה לו כח להעניש רק על דין תורה, והוא היה צריך להפחידם עתה בעונשין יותר חמורים, שע"ז יש כח להכלל אם יקבלו הדבר בשבועה, שאז הכלל יש להם בזה דין מלך שיכול להעניש בעונשים יותר מן הדין, כמ"ש במעשה דפלגש בגבעה ובכ"מ, ועז"א שיכרתו כולם ברית ושהם כולם עמו להסכים ע"ז באלה ובשבועה ואז "כתורה יעשה" להעניש כל העובר בכח כלל ישראל, כמו שעשו אז עונש חרוץ בבני יבש גלעד שעברו על שבועת הקהל:

 

<< · מ"ג עזרא · י · ד · >>