מ"ג משלי ל ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אל תוסף על דבריו פן יוכיח בך ונכזבת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַל תּוֹסְףְּ עַל דְּבָרָיו פֶּן יוֹכִיחַ בְּךָ וְנִכְזָבְתָּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַל־תּ֥וֹסְףְּ עַל־דְּבָרָ֑יו
  פֶּן־יוֹכִ֖יחַ בְּךָ֣ וְנִכְזָֽבְתָּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פן יוכיח בך ונכזבת" - יוכיח על פניך שע"י תוספתך אתה בא לידי עבירה וכ"ש אם תגרע

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אל תוסף". על דברי הש"י אך יתבונן בהם באופן לא יצטרך למה שתבין מהם תוספת בדברים ההם שאם הקלת בעיונם עד שלהקל מעליך כשלא יתן וכן הבאו' תאמ' שהוא חסר מלה או מלו' כך שמא יוכיח בך הש"י שאר האנשי' מעשו' ככה מפני עצם מה שיגיעו לך מהרע וההפסד עד שתשא' הבל וכזב מזולת השארות כלל:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"אל תוסף על דבריו". לאמר בזה דברים משכלך, "פן יוכיח בך", שיראה לך שאינך יודע אף את עצמך, לדעת איך נבראת, ואת פרטי איבריך וקשורם, וקישור הנפש בגויה, וכ"ש איך תעיז לעלות במעלות לדבר גבוה בבנין העולם הכללי והמצאתו, ועי"כ "ונכזבת", ויתגלה כי שמת כזב מחסך ובדית כזבים ושקרים שאין בם ממש:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל תוסף" - הואיל ואמרתו צרופה מבלי סיג ומכשול טעות, לזה אל תוסף מה עליהם, פן כשיברר בדברך ימצא נכזב ומוטעה, ואיך אם-כן תחובר לאמרת אלוה הצרופה?!

מצודת ציון

"יוכיח" - ענין ברור דברים, כמו (ישעיהו א): "לכו נא ונוכחה".

"בך" - ר"ל בדבריך.

"ונכזבת" - מלשון כזב.

<< · מ"ג משלי · ל · ו · >>