מ"ג משלי כח כח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בקום רשעים יסתר אדם ובאבדם ירבו צדיקים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּקוּם רְשָׁעִים יִסָּתֵר אָדָם וּבְאָבְדָם יִרְבּוּ צַדִּיקִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּק֣וּם רְ֭שָׁעִים יִסָּתֵ֣ר אָדָ֑ם
  וּ֝בְאׇבְדָ֗ם יִרְבּ֥וּ צַדִּיקִֽים׃


רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בקום רשעים". בהיות שררה וממשלה לרשעים יסתר במה שהוא אדם והוא האיש הטוב וזה לשתי סבות האחת כי כל האנשים הטובים יברחו להמלט מן הרשעים והשני' כי מפני מה שיראו האנשים מהצלחת הרשע יהיה נבחר להם הרשע מהצדק מצורף לזה כי הרשע המושל בהם ינהיג' בהנהגתו ובאבוד הרשעים אז ירבו צדיקים בארץ לב' סבות הא' כשיאבדו אל המושלים ישובו אשר ברחו מהם והשני כי באבוד הרשעים אי זה שיהיו יוכר לאנשים מום הרשע ויחזיקו מפני זה בצדק:  

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בקום" - בעת יקומו הרשעים אז יסתר כל אדם שאינו מהם, כי יפחדו מהם; ובעת יאבדו הרשעים אז ירבו הצדיקים, כי יתאספו העירה ממקום מחבואם.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בקום רשעים", עת "יקומו רשעים" למשול, אז מי שהוא "אדם יסתר", כי אז יכפרו בהשגחה, ויעזבו דרך ה' וידמו כבהמות, ואדם הצדיק יצטרך להסתיר א"ע מפני המלעיגים והרודפים, אבל "באבדם" אחר כך יכירו הכל השגחת ה' וענשו ועי"כ "ירבו צדיקים":