מ"ג משלי כג יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אל תמנע מנער מוסר כי תכנו בשבט לא ימות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַל תִּמְנַע מִנַּעַר מוּסָר כִּי תַכֶּנּוּ בַשֵּׁבֶט לֹא יָמוּת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַל־תִּמְנַ֣ע מִנַּ֣עַר מוּסָ֑ר
  כִּֽי־תַכֶּ֥נּוּ בַ֝שֵּׁ֗בֶט לֹ֣א יָמֽוּת׃


רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אל תמנע מנער מוסר". מפני צעירות ימיו כי בהכאתך אותו בשבט תשמרנו שלא ימות מיתת הגוף בלא ימיו ושלא ימות החלק אשר בו שאפשר שישיג החיים הנצחיים:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מוסר" - הכאת שבט מוסר.

"כי תכנו" - אם תכנו בשבט, הלא לא ימות בזה, ורק הוא צער בעלמא.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"אל תמנע מנער מוסר", אולם הנער, הגם שא"א לו לקבל אמרי דעת, וא"א שיביא לבו למוסר ע"י אמרי דעת שיירא מעונש ה' ורוממותו, בכ"ז "אל תמנע" מאתו "מוסר" הראוי "לנער", שהוא מוסר בשבט.

"כי תכנו בשבט לא ימות" ואין סכנה בהכאתו, וא"כ הדבר רחוק מהפסד וקרוב לשכר, כי.


 

<< · מ"ג משלי · כג · יג · >>