מ"ג משלי כא א

מקראות גדולות משלי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
פלגי מים לב מלך ביד יהוה על כל אשר יחפץ יטנו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
פַּלְגֵי מַיִם לֶב מֶלֶךְ בְּיַד יְהוָה עַל כָּל אֲשֶׁר יַחְפֹּץ יַטֶּנּוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
פַּלְגֵי־מַ֣יִם לֶב־מֶ֭לֶךְ בְּיַד־יְהֹוָ֑ה
  עַֽל־כׇּל־אֲשֶׁ֖ר יַחְפֹּ֣ץ יַטֶּֽנּוּ׃


רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פלגי מים לב מלך ביד ה'" - העיר בזה, כי פעולות המלך ומחשבותיו הם מוגבלות מהשם יתברך, והוא כמו שליח

השם יתברך במה שיעשנו... וזה כולו הוא יושר החכמה האלהית, כי אילו היה פעולת המלך באלו הדברים מסור לבחירתו בשלמות... היה זה העניין סכנה אל העם אשר תחת המלך ההוא. ולזה לא עזב ה' כל זאת ההנהגה למלך, כי גבוה מעל גבוה שומר.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"פלגי מים לב מלך ביד ה'" - הגם שלב האדם הפרטי נתון ברשותו והבחירה בידו, לא כן לב המלך, אחר שבבחירותו תלוי אושר הכלל, ואם יבחר בדרך רע ישחית רבים ועצומים, לכן ליבו זה הכללי הוא ביד ה', והוא בענייני הכלל משולל הבחירה.

ומדמהו לפלגי מים, שהמים, ברדתם מהררי עד וממקורות רבות, יתאספו ויהיו לנחל שוטף... ועל-כן ישתדלו האנשים לחפור להם תעלה ולהטותם אל מקומות הצריכים, וליישרם ולהסב אותם מן מקומות הבלתי צריך, וכל-שכן ממקומות שיזיקו וישטופו, אחר שזה צורך הכלל.

כן לב מלך , אחר שממעשהו יפלגו ענייני הכלל, אם לשבט אם לחסד, אם למלחמה אם לשלום, הם ביד ה', ויטה אותם כפי רצונו , בהנהגת הכלל, אם זכו יטהו לטובה, ובהיפך. ולא ימתין לשנות גמר מעשהו לפי רצונו, רק תחילת נטיית הלב יטה לרצונו, כמו שמטים פלגי מים בהתחלת הפלגותם.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"פלגי מים" - כמו פלגי מים המה ביד האדם להטותם אל מקום הנרצה ע"י חפירות חריצים, כן לב המלך ביד ה' להטותו אל כל אשר יחפוץ.

מצודת ציון

"פלגי מים" - אמת המים.

רמ"ד ואלי (כל הפרק)(כל הפסוק)


ואפילו יפול האדם ביד המלכות, ויראה חרב חדה מונחת על צוארו, אל יתייאש מן הרחמים, אם יהרהר תשובה בליבו, כי ה' יתברך רחום וחנון, והיכולת בידו להעביר את גזרתו, ולתת בליבו של מלך לסלק את דינו מעליו. וזהו עניין אמרו בסמוך: "פלגי מים לב מלך ביד ה', על כל אשר יחפוץ יטנו". ואם החוטא ישלים עם המלך העליון, הוא ישלימנו עם המלך התחתון, כי ליבו מסור בידו ודאי, ואל כל אשר יחפוץ יטנו.

...