מ"ג משלי טו כח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביע רעות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לֵב צַדִּיק יֶהְגֶּה לַעֲנוֹת וּפִי רְשָׁעִים יַבִּיעַ רָעוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לֵ֣ב צַ֭דִּיק יֶהְגֶּ֣ה לַעֲנ֑וֹת
  וּפִ֥י רְ֝שָׁעִ֗ים יַבִּ֥יעַ רָעֽוֹת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לב צדיק יהגה לענות" - יחשוב ויבין מה יענה קודם שישיב דבר

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

ראו אבן עזרא על משלי טו כז.

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"לב". הצדיקים יהגה ויתעסק תמיד לענין ולתועלת ואמנם פי רשעים ודבורם ישים הרעות והשחתות טבעיות כי דבורם יישיר אל כל רע ומחשבות הצדיק תיישיר אל הטוב:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יהגה" - טרם יענה, יחשוב בלבו מה יענה, ועל כו דבריו מעטים. אבל פי רשעים ירבה לדבר רעות כמעיין הנובע, כי ידבר כל העולה על רוחו ואינו חושש.

מצודת ציון

"יהגה" - יחשוב, כמו (תהלים יט): "והגיון לבי".

"לענות" - מלשון עניה ותשובה.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"לב צדיק יהגה לענות", מחקי הצדק שלא ישלח פיו לדבר עד ישקול הדבר בשכלו, ולא לבד מה שמדבר כי גם מה שצריך לענות ולהשיב תשובה לב צדיק יהגה ויחשב מה לענות, ואם יענה אם לאו, כמ"ש ודע מה שתשיב לאפיקורס, אל תען כסיל כאולתו, ומצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע וכדומה, בענין שלא יענה עד ישקול בלבו, אבל הרשעים מבוע הדברים אינם בלב, רק "פי רשעים יביע רעות", כי דבורים רעים לה"ר ורכילות ודברי מינות, מקורם בפיהם לא בלבם:


ביאור המילות

"יהגה", הוא עיון הלב ורב המחשבה על הדבר:

 

<< · מ"ג משלי · טו · כח · >>