מ"ג משלי ד יח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֹרַח צַדִּיקִים כְּאוֹר נֹגַהּ הוֹלֵךְ וָאוֹר עַד נְכוֹן הַיּוֹם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֹ֣רַח צַ֭דִּיקִים כְּא֣וֹר נֹ֑גַהּ
  הוֹלֵ֥ךְ וָ֝א֗וֹר עַד־נְכ֥וֹן הַיּֽוֹם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואורח צדיקים כאור נוגה" - שהולך ומאיר מעמוד השחר

"עד נכון היום" - עד חצות היום שהוא בירורו של יום

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"וארח צדיקים". הנה זה דרך הצדיקים הוא כאור נוגה השחר שהולך אורו ומתחזק עד נכון היום והוא עד חצי היום כי אז האור והיום בשלימותו ובתקפו:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"וארח צדיקים כאור נוגה", יש הבדל בין דרך ובין ארח, שהדרך הוא הדרך הגדול, והארח הוא קטן מדרך, והוא המסתעף מן הדרך הגדול אל הכפרים ואל הצד, ואמר שהגם שידמה לך שהצדיקים אין הולכים בדרך רחב, כי דרכם תחלתו מלא קוצים וקשה ללכת בו, בכ"ז הגם שתחלתו קוצים סופו מישור, והארח הצר הזה שהם הולכים בו נדמה תחלה לאור נגה, שהוא האור המתחיל להבקע בעלות השחר שאינו אור עצמי מן השמש רק אור חוזר ע"י התפלשות ניצוצי השמש דרך האדים אבל אח"כ "הולך ואור", שאח"ז נעשה אור עצמי, וגם הולך, ר"ל שהאור מתרבה תמיד, "עד נכון היום" בצהרים, כן אור הנפש הגם שהתחלתו הוא מכוסה בעבים וענני הגויה, ואור השמש מכוסה ומסתתר יתפלש מבין ערפלי הגויה וחשכת החומר ויהי לאור בהיר בצחצחות הנפש, אבל.


ביאור המילות

(יח-יט) "ארח, דרך". הבדלם למעלה (ב' י"ג).

" אור נגה", בא על אור המתפלש מגשם מאיר, כמו על אור הירח, וכן בא על אור השחר, אור נגה עליהם (ישעי' ט'), וכמש"ש טעמו, "ואפלה". גדול מחשך כמ"ש בכ"מ:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואורח צדיקים" - האורח שהצדיקים הולכים בו הוא כאור היום, המזהיר והולך ומאיר בכל פעם יותר עד אשר יכון היום בשלימותו, והוא חצות היום; ר"ל, בכל עת ישכילו יותר לעמוד על דעת התורה.

מצודת ציון

"נוגה" - ענין הארה, כמו (תהלים יח): "מנוגה נגדו".

"הולך ואור" - ר"ל בכל פעם יותר, וכן (איוב לא): "וירח יקר הולך".

נחמיאש (כל הפרק)(כל הפסוק)

ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום — משמע ואור אורח צדיקים כאור נוגה‏[1].

<< · מ"ג משלי · ד · יח · >>


  1. ^ מכאן והלאה חסרים כמה פסוקים בכתב יד