<< · מ"ג משלי · ד · יא · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בדרך חכמה הרתיך הדרכתיך במעגלי ישר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּדֶרֶךְ חָכְמָה הֹרֵתִיךָ הִדְרַכְתִּיךָ בְּמַעְגְּלֵי יֹשֶׁר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּדֶ֣רֶךְ חׇ֭כְמָה הֹרֵיתִ֑יךָ
  הִ֝דְרַכְתִּ֗יךָ בְּמַעְגְּלֵי־יֹֽשֶׁר׃


רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בדרך חכמה הוריתיך". ללכת בדרך חכמה ובדרכי יושר והוא מה שהזהרתיך ללכת בדרכי התורה ולחקור בה מחקר הראוי ואם תעשה כן תהיה נעזר בשם יתברך באופן שיכונו מחשבותיך וישלימו חפציך במה שתרצה לעשותו:  

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הוריתיך" - ענין למוד. 

מצודת דוד

"הוריתיך" - אני מלמדך ללכת בדרך חכמה.

"הדרכתיך" - אני מוליכך בדרך ישר.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בדרך חכמה הוריתיך" הדרך הוא הדרך הישר, והמעגל הוא הדרך הסבובי, והאדם צריך ללכת בדרך האמצעי שהוא הדרך הישר הקבוע, והוא דרך החכמה, כמו דרך הרחמים, דרך הבושת, דרך הענוה, וכדומה, ועז"א בדרך חכמה הוריתיך אמנם לפעמים צריך להטות מדרך הישר וללכת במעגל שהוא הדרך הסבובי, אם אין מגיע אל מחוז החפץ בדרך הישר, (כגון אם יש עיכוב שדרך הישר הר ורכסים וכדומה), כמו מי שנוטה בטבעו אל הכילות, א"א שילך בדרך האמצעי שהוא דרך הנדיבות רק צריך להטות אל קצה האחר שהוא מדת הפזרנות, שהוא המעגל, שעל ידו יתרגל לבא אל הדרך הישר האמצעי שהוא מדת הנדיבות, ובזה צריך לידע איך יגיע ע"י המעגל ויסבב בו אל דרך הישר, ועז"א "הדרכתיך במעגלי יושר", היינו שידע יושר המעגל בל יטה אל צד האחר, כאותן שכתוב בהם "ונלוזים במעגלותם "(למעלה ב' ט"ו), ובזה אין די בהוראה לבד שיראה לו הדרך כמ"ש בדרך חכמה הוריתיך, כי צריך הדרכה שידריך וינהל אותו בידו במעגל לבל יטעה, ועז"א הדרכתיך:

ביאור המילות

"בדרך, במעגלי". עי' הבדלם למעלה (ב' ט"ו).

" הוריתיך, הדרכתיך", המדריך הוא יותר מן המורה, וכן הורני ה' דרכך ונחני בארח מישור: