מ"ג מלכים ב כד טז


כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואת כל אנשי החיל שבעת אלפים והחרש והמסגר אלף הכל גבורים עשי מלחמה ויביאם מלך בבל גולה בבלה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֵת כָּל אַנְשֵׁי הַחַיִל שִׁבְעַת אֲלָפִים וְהֶחָרָשׁ וְהַמַּסְגֵּר אֶלֶף הַכֹּל גִּבּוֹרִים עֹשֵׂי מִלְחָמָה וַיְבִיאֵם מֶלֶךְ בָּבֶל גּוֹלָה בָּבֶלָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֵת֩ כׇּל־אַנְשֵׁ֨י הַחַ֜יִל שִׁבְעַ֣ת אֲלָפִ֗ים וְהֶחָרָ֤שׁ וְהַמַּסְגֵּר֙ אֶ֔לֶף הַכֹּ֕ל גִּבּוֹרִ֖ים עֹשֵׂ֣י מִלְחָמָ֑ה וַיְבִיאֵ֧ם מֶלֶךְ־בָּבֶ֛ל גּוֹלָ֖ה בָּבֶֽלָה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שבעת אלפים" - ולמעלה הוא אומר עשרת אלפים בא הכתוב השלישי והכריע בספר (ירמיהוו נב כח) זה העם אשר הגלה נבוכדנצר בשנת שבע יהודים שלשת אלפים אמור מעתה שלשת אלפים היו משבט יהודה ושבעת אלפים מבנימין ושאר שבטים ואף בסדר עולם למדנו כן