מ"ג מלכים ב י כד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויבאו לעשות זבחים ועלות ויהוא שם לו בחוץ שמנים איש ויאמר האיש אשר ימלט מן האנשים אשר אני מביא על ידיכם נפשו תחת נפשו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּבֹאוּ לַעֲשׂוֹת זְבָחִים וְעֹלוֹת וְיֵהוּא שָׂם לוֹ בַחוּץ שְׁמֹנִים אִישׁ וַיֹּאמֶר הָאִישׁ אֲשֶׁר יִמָּלֵט מִן הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא עַל יְדֵיכֶם נַפְשׁוֹ תַּחַת נַפְשׁוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּבֹ֕אוּ לַעֲשׂ֖וֹת זְבָחִ֣ים וְעֹל֑וֹת וְיֵה֞וּא שָֽׂם־ל֤וֹ בַחוּץ֙ שְׁמֹנִ֣ים אִ֔ישׁ וַיֹּ֗אמֶר הָאִ֤ישׁ אֲשֶׁר־יִמָּלֵט֙ מִן־הָאֲנָשִׁ֗ים אֲשֶׁ֤ר אֲנִי֙ מֵבִ֣יא עַל־יְדֵיכֶ֔ם נַפְשׁ֖וֹ תַּ֥חַת נַפְשֽׁוֹ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נפשו תחת נפשו" - נפש השומר תחת הנפש הנמלט

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נפשו" - נפש השומר הפושע בשמירתו תחת נפש הנמלט בפשיעתו

"על ידיכם" - המסורים בידכם לשמרם לבל יברחו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויבואו לעשות זבחים" """ ועולות". ובזה נתחייבו מיתה על הזביחה והעבודה, ואז צוה להכותן כדין, ושם שומרים מבחוץ שמונים איש להכות הפלטים: "ויאמר לרצים ולשלשים". צוה שיכום בתוך בית הבעל: "ויכום וישליכו". הפגרים לחוץ, ומשם הלכו אל עיר בית הבעל: