מ"ג מלכים ב י יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויקם ויבא וילך שמרון הוא בית עקד הרעים בדרך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּקָם וַיָּבֹא וַיֵּלֶךְ שֹׁמְרוֹן הוּא בֵּית עֵקֶד הָרֹעִים בַּדָּרֶךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּ֙קׇם֙ וַיָּבֹ֔א וַיֵּ֖לֶךְ שֹׁמְר֑וֹן ה֛וּא בֵּֽית־עֵ֥קֶד הָרֹעִ֖ים בַּדָּֽרֶךְ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בית עקד הרועים" - (תרגום) בית כנישת רעיא "עקד" - לשון קשר מקום אסיפת רועים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא בית עקד" - כשבא לבית עקד הרועים אשר עמדה בדרך 

מצודת ציון

"בית עקד הרועים" - בית שהרועים גוזזים בו הצאן ולפי שהדרך לעקדם ולקושרם בעת הגזיזה קרוי עקד מלשון (בראשית כב ט)ויעקוד את יצחק

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"הוא בית עקד". שעורו, כשהיה הוא בבית עקד הרועים, ר"ל במקום שמתאספים שם הרועים, מצא יהוא שם את אחי אחזיה שהיו שם בבית הזה, והם לא ידעו מכל הנעשה: "וישחטם שם". באופן שגם מבית יורם שהיה חתן אחאב לא נשאר מאומה. ובד"ה (ב' כב, ח) מפרש שהיו בני אחי אחזיהו, כי אחי אחזיהו נהרגו בגדוד הערבים כמש"ש: