מ"ג מלכים ב יט כט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וזה לך האות אכול השנה ספיח ובשנה השנית סחיש ובשנה השלישית זרעו וקצרו ונטעו כרמים ואכלו פרים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְזֶה לְּךָ הָאוֹת אָכוֹל הַשָּׁנָה סָפִיחַ וּבַשָּׁנָה הַשֵּׁנִית סָחִישׁ וּבַשָּׁנָה הַשְּׁלִישִׁית זִרְעוּ וְקִצְרוּ וְנִטְעוּ כְרָמִים וְאִכְלוּ פִרְיָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְזֶה־לְּךָ֣ הָא֔וֹת אָכ֤וֹל הַשָּׁנָה֙ סָפִ֔יחַ וּבַשָּׁנָ֥ה הַשֵּׁנִ֖ית סָחִ֑ישׁ וּבַשָּׁנָ֣ה הַשְּׁלִישִׁ֗ית זִרְע֧וּ וְקִצְר֛וּ וְנִטְע֥וּ כְרָמִ֖ים וְאִכְל֥וּ פִרְיָֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וזה לך האות" - לחזקיהו אמר הנביא וזה שאמרתי לך סנחריב יפול כאן יהי לך לאות אף לימים הבאים שאתם יראים למות ברעב לפי שסנחריב החריב את הארץ וגדע את האילנות

"אכול השנה ספיח" - בשנה הזאת יצמחו לכם צמחים ותתפרנסו מהם

"סחיש" - גדועי אילנות שיצמחו וכשתראה דברי קיים במפלת האוכלסין יהיה לך לאות שאף הבטחה זו תתקיים

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ובשנה השלישית זרעו" - ולא תפחדו עוד לצאת השדה מפחד האויב

"ובשנה השנית סחיש" - אולי היתה שנת השמיטה והיו אסורים בחרישה וזריעה ולזה נתברכו ספיחי הספיחים

"וזה לך האות" - אל מול חזקיה ידבר הנה התשועה הזאת תהיה לך לאות על הבטחה אחרת כי הנה הלגיונות החריבו וקלקלו הזרעים וגדעו האילנות והקדוש ברוך הוא מבטיחך לכלכל אתכם בשנה ההיא בספיחי הזרעים

מצודת ציון

"ספיח" - הוא הצומח מהגרעין הנופל מאליו כמו (ויקרא כה ה)ספיח קצירך

"סחיש" - ענינו ספיחי ספיחים או ספיחי האילנות ואין לו דומה