מ"ג מלכים ב ה ז

מקראות גדולות מלכים ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויהי כקרא מלך ישראל את הספר ויקרע בגדיו ויאמר האלהים אני להמית ולהחיות כי זה שלח אלי לאסף איש מצרעתו כי אך דעו נא וראו כי מתאנה הוא לי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְהִי כִּקְרֹא מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל אֶת הַסֵּפֶר וַיִּקְרַע בְּגָדָיו וַיֹּאמֶר הַאֱלֹהִים אָנִי לְהָמִית וּלְהַחֲיוֹת כִּי זֶה שֹׁלֵחַ אֵלַי לֶאֱסֹף אִישׁ מִצָּרַעְתּוֹ כִּי אַךְ דְּעוּ נָא וּרְאוּ כִּי מִתְאַנֶּה הוּא לִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיְהִ֡י כִּקְרֹא֩ מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵ֨ל אֶת־הַסֵּ֜פֶר וַיִּקְרַ֣ע בְּגָדָ֗יו וַיֹּ֙אמֶר֙ הַאֱלֹהִ֥ים אָ֙נִי֙ לְהָמִ֣ית וּֽלְהַחֲי֔וֹת כִּי־זֶה֙ שֹׁלֵ֣חַ אֵלַ֔י לֶאֱסֹ֥ף אִ֖ישׁ מִצָּרַעְתּ֑וֹ כִּ֤י אַךְ־דְּעוּ־נָא֙ וּרְא֔וּ כִּֽי־מִתְאַנֶּ֥ה ה֖וּא לִֽי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האלהים אני" - ה"א נקוד פת"ח ללמד שהוא בלשון תמיהה

"מתאנה" - מבקש תואנה להתגרות בי

"מתאנה" - לשון עלילות דברים (דברים כב יד)

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי אך דעו נא" - כאומר הלא לא נעלם ממנו שלא אוכל לה אבל הכוונה למצוא עלילה להלחם בי

"האלהים אני" - וכי אני אלהים להיות בידי להמית ולהחיות כי זה וגו' כי אין מי יוכל לרפאות המצורע אלא מי שבידו להמית ולהחיות ומגודל רשעו לא האמין בהנביא וחשב אשר שלח שהוא בעצמו ירפאו

"ויקרע בגדיו" - מחמת חרדה

מצודת ציון

"מתאנה" - מבקש עלילה כמו (שופטים יד ד)תואנה הוא מבקש

<< · מ"ג מלכים ב · ה · ז · >>