מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ובני ישראל התפקדו וכלכלו וילכו לקראתם ויחנו בני ישראל נגדם כשני חשפי עזים וארם מלאו את הארץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל הָתְפָּקְדוּ וְכָלְכְּלוּ וַיֵּלְכוּ לִקְרָאתָם וַיַּחֲנוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל נֶגְדָּם כִּשְׁנֵי חֲשִׂפֵי עִזִּים וַאֲרָם מִלְאוּ אֶת הָאָרֶץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל הׇתְפָּקְדוּ֙ וְכׇלְכְּל֔וּ וַיֵּלְכ֖וּ לִקְרָאתָ֑ם וַיַּחֲנ֨וּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵ֜ל נֶגְדָּ֗ם כִּשְׁנֵי֙ חֲשִׂפֵ֣י עִזִּ֔ים וַאֲרָ֖ם מִלְא֥וּ אֶת־הָאָֽרֶץ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכלכלו" - פרנסת צידה למלחמה הצטיידו הם כלי זיין וכל צרכי המלחמה

"וכלכלו" - נתכלכלו

"כשני חשיפי עזים" - קבוצי עזים ואין לו דמיון ומנחם חברו בלשון גילוי כמו (בראשית ל לז) מחשוף הלבן (ישעיהו מז ב) חשפי שובל ולשון גילוי נופל על עדרי עזים כמו (שיר השירים ד א) שגלשו מהר גלעד כשיורדין מן ההר נתגלה ההר

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וכלכלו" - מלשון כל

"חשפי" - הוא ענין עדר ואין לו דומה 

מצודת דוד

"מלאו וגו'" - אמר דרך גוזמא לרוב העם

"כשני חשפי עזים" - נערי שרי המדינות לבד ושבעת האלפים לבד

"התפקדו וכלכלו" - מאז התפקדו במלחמה הראשונה והיו כולם קיימים ולא נפקד מהם איש

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ובני ישראל". א] נגד שבתחלה היו ישראל בעיר חומה ועל ההר, עתה "התפקדו וילכו לקראתם". ב] נגד שתחלה לא

נודע כמה המה חיל ישראל, ועי"כ נצחו, כי בן הדד חשב שהם מתי מספר, עתה "כלכלו ויצאו", ר"ל יצאו כולם, לא כבתחלה שיצאו נערי שרי המדינות לבד ואחריהם העם, ועי"כ ניכר ההפרש שאלה היו מעט כשני חשיפי עזים ואלה מלאו את הארץ: