מ"ג מלכים א כ ו


<< · מ"ג מלכים א · כ · ו · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי אם כעת מחר אשלח את עבדי אליך וחפשו את ביתך ואת בתי עבדיך והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי אִם כָּעֵת מָחָר אֶשְׁלַח אֶת עֲבָדַי אֵלֶיךָ וְחִפְּשׂוּ אֶת בֵּיתְךָ וְאֵת בָּתֵּי עֲבָדֶיךָ וְהָיָה כָּל מַחְמַד עֵינֶיךָ יָשִׂימוּ בְיָדָם וְלָקָחוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּ֣י ׀ אִם־כָּעֵ֣ת מָחָ֗ר אֶשְׁלַ֤ח אֶת־עֲבָדַי֙ אֵלֶ֔יךָ וְחִפְּשׂוּ֙ אֶת־בֵּ֣יתְךָ֔ וְאֵ֖ת בָּתֵּ֣י עֲבָדֶ֑יךָ וְהָיָה֙ כׇּל־מַחְמַ֣ד עֵינֶ֔יךָ יָשִׂ֥ימוּ בְיָדָ֖ם וְלָקָֽחוּ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו" - והלא כל הראשונים דברי חמדה הם אלא מהו מחמד עיניך חמדה מתוך חמדה זה ספר תורה שנאמר בו (תהלים יט יא) הנחמדים מזהב ומפז רב אמר אחאב בלבו דבר גדול זה מבקש אין זה שלי לבדי של זקני ישראל היא לפיכך ויקרא לכל זקני הארץ (מדרש תנחומא שמות כט סנהדרין קב ב) אף על פי שהיו עובדין עבודה זרה היו מכבדין את התורה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אם כעת מחר" - רצה לומר כי כשלא תתן בעצמך ואם אהיה מוכרח לשלח עבדי אליך כעת הזאת למחרת לחפש את אשר בביתך לקחת בעל כרחך הנה דע לך שהמה יקחו כל מחמד עיניך מלבד הכסף והזהב 

מצודת ציון

"וחפשו" - ענין דרישה וביקור

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"כי". אם לא תתן ברצונך היום ותמתין על יום מחר עד שאשלח לקחתם ביד חזקה, תפסיד בשתים, א] "אם אשלח את עבדי וחפשו את ביתך ואת בתי עבדיך", תחת שעתה אני מבקש רק כספך, ולא כסף עבדיך. ב] שלא יסתפקו בכסף וזהב לבד, רק "והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם", עד שלא ישאר בידך שום דבר חמדה. וחז"ל (סנהדרין קב ב) אמרו שמ"ש כל מחמד עיניך הוא הס"ת, כי ממצות המלך שלא ירבה לו נשים ולא כסף וזהב, ושיכתוב לו משנה התורה, ואחאב שמר לכתוב לו ס"ת שזה מטכסיסי מלוכה, וא"ל שיתן לו נשיו וכסף וזהב שהרבה שלא כדת, ואם ימאן יקח מידו גם הס"ת שאינו שומרה,

ולקיחת הס"ת אות שיעבירהו ממלכותו:

<< · מ"ג מלכים א · כ · ו · >>