מ"ג מלכים א יח כג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויתנו לנו שנים פרים ויבחרו להם הפר האחד וינתחהו וישימו על העצים ואש לא ישימו ואני אעשה את הפר האחד ונתתי על העצים ואש לא אשים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְיִתְּנוּ לָנוּ שְׁנַיִם פָּרִים וְיִבְחֲרוּ לָהֶם הַפָּר הָאֶחָד וִינַתְּחֻהוּ וְיָשִׂימוּ עַל הָעֵצִים וְאֵשׁ לֹא יָשִׂימוּ וַאֲנִי אֶעֱשֶׂה אֶת הַפָּר הָאֶחָד וְנָתַתִּי עַל הָעֵצִים וְאֵשׁ לֹא אָשִׂים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְיִתְּנוּ־לָ֜נוּ שְׁנַ֣יִם פָּרִ֗ים וְיִבְחֲר֣וּ לָהֶם֩ הַפָּ֨ר הָאֶחָ֜ד וִינַתְּחֻ֗הוּ וְיָשִׂ֙ימוּ֙ עַל־הָ֣עֵצִ֔ים וְאֵ֖שׁ לֹ֣א יָשִׂ֑ימוּ וַאֲנִ֞י אֶעֱשֶׂ֣ה ׀ אֶת־הַפָּ֣ר הָאֶחָ֗ד וְנָֽתַתִּי֙ עַל־הָ֣עֵצִ֔ים וְאֵ֖שׁ לֹ֥א אָשִֽׂים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

ויתיהבון לנא תרין תורין ויבחרון להון תורא חד ויהדמוניה וישוון על אעיא ואשתא לא ישוון ואנא אעביד ית תורא חד ואתן על אעיא ואשתא לא אשוי:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונביאי וגו'" - רצה לומר עם שאני יחידי והמה מרובים עם כל זאת נראה עתה תפלת מי תקובל

"אני נותרתי" - כי מאה הנביאים אשר החביאם עובדיה לא היו ידועים להם

מצודת ציון

"וינתחוהו" - יחתכוהו לאברים כמו (ויקרא א ו)ונתח אותה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויתנו". מצד הקרבן, בל יחשבו שאני בחרתי קרבן שיש בו איזה יתרון: "יתנו לנו שנים פרים". (הגם שיהיו שנים בלתי שוים): "ויבחרו להם". את המובחר. ג] יש להם מעלה מצד רב העובדים והמתעסקים, וז"ש "וינתחהו וישימו" שיהיו המתעסקים רבים. ואצלי יהיו שני חסרונות, א] "שאני אעשה הפר האחד", הנשאר הגרוע. ב] שאני לבדי: