מ"ג מלכים א יח יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והיה אני אלך מאתך ורוח יהוה ישאך על אשר לא אדע ובאתי להגיד לאחאב ולא ימצאך והרגני ועבדך ירא את יהוה מנערי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהָיָה אֲנִי אֵלֵךְ מֵאִתָּךְ וְרוּחַ יְהוָה יִשָּׂאֲךָ עַל אֲשֶׁר לֹא אֵדָע וּבָאתִי לְהַגִּיד לְאַחְאָב וְלֹא יִמְצָאֲךָ וַהֲרָגָנִי וְעַבְדְּךָ יָרֵא אֶת יְהוָה מִנְּעֻרָי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהָיָ֞ה אֲנִ֣י ׀ אֵלֵ֣ךְ מֵאִתָּ֗ךְ וְר֨וּחַ יְהֹוָ֤ה ׀ יִֽשָּׂאֲךָ֙ עַ֚ל אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־אֵדָ֔ע וּבָ֨אתִי לְהַגִּ֧יד לְאַחְאָ֛ב וְלֹ֥א יִֽמְצָאֲךָ֖ וַהֲרָגָ֑נִי וְעַבְדְּךָ֛ יָרֵ֥א אֶת־יְהֹוָ֖ה מִנְּעֻרָֽי׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

ויהי עוד דאנא אזיל מלותך ורוחא מן קדם יי יטלינך לאתר דלא אידע ואהך לחואה לאחאב ולא ישכחינך ויקטלינני ועבדך דחיל מן קדם יי מזעורי:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועבדך ירא וגו'" - ולמה אם כן תהיה אתה סיבה על מיתתי

"והרגני" - בחושבו שהתלתי בו וכאומר דרך לעג הנה שלחתי לבקשו ולא מצאתו והנה הוא עומד פה

"על אשר" - על מקום אשר לא אדע אנה הוא לבקשך שמה

"ולא ימצאך" - בהמקום הזה

"ורוח ה' ישאך" - כאשר היה למוד בכך כפעם בפעם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והיה". וע"כ כי באמת אינך רוצה להתראות אליו, רק אתה רוצה להראות שמבקש אותך בחנם בארצות אחרות כי אתה מצוי פה, ובכ"ז "והיה אני אלך" וכו' "ורוח ה' ישאך על אשר לא אדע", וזה מגמתך להראותו, אבל הלא בזה תגרום לי סכנה כי "ובאתי להגיד" וכו' "ולא ימצאך והרגני, ועבדך ירא את ה'" ולמה תסבב הריגתי: