מ"ג מלכים א יד כא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ורחבעם בן שלמה מלך ביהודה בן ארבעים ואחת שנה רחבעם במלכו ושבע עשרה שנה מלך בירושלם העיר אשר בחר יהוה לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל ושם אמו נעמה העמנית

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּרְחַבְעָם בֶּן שְׁלֹמֹה מָלַךְ בִּיהוּדָה בֶּן אַרְבָּעִים וְאַחַת שָׁנָה רְחַבְעָם בְּמָלְכוֹ וּשֲׁבַע עֶשְׂרֵה שָׁנָה מָלַךְ בִּירוּשָׁלַ‍ִם הָעִיר אֲשֶׁר בָּחַר יְהוָה לָשׂוּם אֶת שְׁמוֹ שָׁם מִכֹּל שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל וְשֵׁם אִמּוֹ נַעֲמָה הָעַמֹּנִית.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּרְחַבְעָם֙ בֶּן־שְׁלֹמֹ֔ה מָלַ֖ךְ בִּיהוּדָ֑ה בֶּן־אַרְבָּעִ֣ים וְאַחַ֣ת שָׁנָה֩ רְחַבְעָ֨ם בְּמׇלְכ֜וֹ וּֽשְׁבַ֨ע עֶשְׂרֵ֥ה שָׁנָ֣ה ׀ מָלַ֣ךְ בִּירֽוּשָׁלַ֗͏ִם הָ֠עִ֠יר אֲשֶׁר־בָּחַ֨ר יְהֹוָ֜ה לָשׂ֨וּם אֶת־שְׁמ֥וֹ שָׁם֙ מִכֹּל֙ שִׁבְטֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְשֵׁ֣ם אִמּ֔וֹ נַעֲמָ֖ה הָעַמֹּנִֽית׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"העיר אשר בחר ה'" - ואף על פי כן

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ושם אמו" - בא לומר שהנה נדמה להמקור אשר חוצב ממנה כי אמו היתה בת עובדי כוכבים ומזלות

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

השאלות (כא) למה אמר שני פעמים ששם אמו נעמה העמונית, כאן ובפסוק ל"ב?:

"העיר אשר בחר". ר"ל והיה ראוי שלא יטה מדרך ה', רק "ושם אמו נעמה העמונית", שעבדה ע"ז לעת זקנת שלמה והיא יעצה אותו להרשיע, ולכן "ויעש יהודה הרע בעיני ה'", וזה היה ג' שנים אחר שמלך ירבעם כנזכר בד"ה (ב' יא, יז): "מכל אשר עשו אבותם". בימי שפוט השופטים: