מ"ג מלכים א יד י


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לכן הנני מביא רעה אל בית ירבעם והכרתי לירבעם משתין בקיר עצור ועזוב בישראל ובערתי אחרי בית ירבעם כאשר יבער הגלל עד תמו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לָכֵן הִנְנִי מֵבִיא רָעָה אֶל בֵּית יָרָבְעָם וְהִכְרַתִּי לְיָרָבְעָם מַשְׁתִּין בְּקִיר עָצוּר וְעָזוּב בְּיִשְׂרָאֵל וּבִעַרְתִּי אַחֲרֵי בֵית יָרָבְעָם כַּאֲשֶׁר יְבַעֵר הַגָּלָל עַד תֻּמּוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לָכֵ֗ן הִנְנִ֨י מֵבִ֤יא רָעָה֙ אֶל־בֵּ֣ית יָרׇבְעָ֔ם וְהִכְרַתִּ֤י לְיָֽרׇבְעָם֙ מַשְׁתִּ֣ין בְּקִ֔יר עָצ֥וּר וְעָז֖וּב בְּיִשְׂרָאֵ֑ל וּבִֽעַרְתִּי֙ אַחֲרֵ֣י בֵית־יָרׇבְעָ֔ם כַּאֲשֶׁ֛ר יְבַעֵ֥ר הַגָּלָ֖ל עַד־תֻּמּֽוֹ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משתין בקיר" - תרגם יונתן ידע מדע משית בקירות לבו

"עצור ועזוב" - עצור שיש לו מחזיק יד כמו (שמואל א ט יז) זה יעצור בעמי ועזוב שאין לו מחזיק ביד

"כאשר יבער" - המבער את המאכל בפיו לעשות גלל כך אבער אחריו עד תומו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כאשר יבער" - רצה לומר כאשר המבער יבער את הצואה מבלי ישאיר שארית כן אבערו עד תומו

"משתין בקיר" - הוא הזכר כי עושה קלוח ומשתין בקיר ולא כן הנקבה

"עצור" - העושר שהוא עצור ומעוכב בתוך הבית

"ועזוב" - המקנה שהוא עזוב בשדה

"בישראל" - רצה לומר בפרסום רב למען יוסרו 

מצודת ציון

"ובערתי" - ענין הפנוי מהמקום כמו (דברים כו יג)בערתי הקדש

"הגלל" - הצואה כמו (יחזקאל ד טו)גללי האדם

"תמו" - מלשון תם והשלמה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"לכן" וכו' "משתין בקיר עצור ועזוב". יל"פ שלא יהיה לו משתין בקיר של עצור ועזוב, שאף העצור באסורים והעזוב

והעני לא יניח לא' מבית ירבעם שישתין בקיר ביתו. אבל לקמן (כא, כא; מ"ב יד, כו) לא משמע כן. ורי"א פי' שלא ישאר לו ממון האצור באוצרות ולא מקנה העזובים בשדה. וגם "אחרי בית ירבעם אבער כאשר מבערים הגלל", ר"ל דברים מגוללים גללים וצואים. וגם המתים לא יתנו לקבורה: