מ"ג מלכים א יד טו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והכה יהוה את ישראל כאשר ינוד הקנה במים ונתש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לאבותיהם וזרם מעבר לנהר יען אשר עשו את אשריהם מכעיסים את יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהִכָּה יְהוָה אֶת יִשְׂרָאֵל כַּאֲשֶׁר יָנוּד הַקָּנֶה בַּמַּיִם וְנָתַשׁ אֶת יִשְׂרָאֵל מֵעַל הָאֲדָמָה הַטּוֹבָה הַזֹּאת אֲשֶׁר נָתַן לַאֲבוֹתֵיהֶם וְזֵרָם מֵעֵבֶר לַנָּהָר יַעַן אֲשֶׁר עָשׂוּ אֶת אֲשֵׁרֵיהֶם מַכְעִיסִים אֶת יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהִכָּ֨ה יְהֹוָ֜ה אֶת־יִשְׂרָאֵ֗ל כַּאֲשֶׁ֨ר יָנ֣וּד הַקָּנֶה֮ בַּמַּ֒יִם֒ וְנָתַ֣שׁ אֶת־יִשְׂרָאֵ֗ל מֵ֠עַ֠ל הָאֲדָמָ֨ה הַטּוֹבָ֤ה הַזֹּאת֙ אֲשֶׁ֤ר נָתַן֙ לַאֲב֣וֹתֵיהֶ֔ם וְזֵרָ֖ם מֵעֵ֣בֶר לַנָּהָ֑ר יַ֗עַן אֲשֶׁ֤ר עָשׂוּ֙ אֶת־אֲשֵׁ֣רֵיהֶ֔ם מַכְעִיסִ֖ים אֶת־יְהֹוָֽה׃


מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ונתש" - ענין עקירה כמו (ירמיהו א י)לנתוש ולנתוץ

"וזרם" - יפזרם כמו (שם טו ז) ואזרם במזרה

"אשריהם" - הוא אילן הנעבד 

מצודת דוד

"מכעיסים" - המכעיסים

"מעבר לנהר" - הוא נהר גוזן כי לשם גלו כמו שנאמר במלכים ב' (יז ו יח א) ובדברי הימים (א ה כו)

"כאשר ינוד הקנה" - אשר לרוב רכותו יתנודד במעט רוח ויכה את עצמו בהעומד אצלו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

השאלות (טו - טז) תחלה אמר שיעניש ישראל בעבור האשרים שעשו, ואח"ז אמר בגלל חטאת ירבעם, וירבעם לא עשה

אשרות רק עגלים:

"והכה ה'". אחר שהודיע עונש ירבעם שזה יהיה עתה, הודיע עונש ישראל שיהיה אחר זמן רב, תחלה יכה אותם, בימי חזאל (לקמן ב' יג, ז). אח"כ "ונתש את ישראל", יעקרם מעל אדמתם, ע"י מלך אשור בימי פקח. ואח"כ "זרם מעבר לנהר", בימי הושע, שהגלם סנחריב לעבר הנהר: "יען אשר עשו את אשריהם והיו מכעיסים את ה'". ר"ל כי על חטא העגלים לא היה מעניש אותם כי הם כמפותים או אנוסים מירבעם, אבל במה שהוסיפו לעשות אשרות שזה לא היה ע"פ ירבעם רק הם עצמם עשאום להכעיס, וע"כ ייחס אליהם גם חטא העגלים, וע"כ: