מ"ג מלכים א יג לג


כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אחר הדבר הזה לא שב ירבעם מדרכו הרעה וישב ויעש מקצות העם כהני במות החפץ ימלא את ידו ויהי כהני במות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַחַר הַדָּבָר הַזֶּה לֹא שָׁב יָרָבְעָם מִדַּרְכּוֹ הָרָעָה וַיָּשָׁב וַיַּעַשׂ מִקְצוֹת הָעָם כֹּהֲנֵי בָמוֹת הֶחָפֵץ יְמַלֵּא אֶת יָדוֹ וִיהִי כֹּהֲנֵי בָמוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַחַר֙ הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֔ה לֹא־שָׁ֥ב יָרׇבְעָ֖ם מִדַּרְכּ֣וֹ הָרָעָ֑ה וַ֠יָּ֠שׇׁב וַיַּ֜עַשׂ מִקְצ֤וֹת הָעָם֙ כֹּהֲנֵ֣י בָמ֔וֹת הֶֽחָפֵץ֙ יְמַלֵּ֣א אֶת־יָד֔וֹ וִיהִ֖י כֹּהֲנֵ֥י בָמֽוֹת׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחר הדבר הזה" - שראה את המופת הזה ושמע את דברי הנביא ואף על פי כן לא שב ורבותינו דרשו (שם קב א) אחר שתפסו הקב"ה בבגדו ואמר לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ימלא את ידו" - הוא ענין חנוך כמו (שמות כט ט)ומלאת יד אהרן 

מצודת דוד

"וישב ויעש" - רצה לומר פעם אחר פעם

"החפץ" - כל הרוצה היה מחנך עצמו והיה מכהני במות

"אחר הדבר הזה" - אף כי ראה נפלאות ה' ביבושת ידו וקריעת המזבח ומיתת הנביא על אשר עבר מצות ה' עם כל זאת לא שב מדרכו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"אחר הדבר הזה". הגם ששלח ה' נביא להחזירו בתשובה ומופת נתן לו, בכ"ז "לא שב מדרכו הרעה". וחז"ל (סנהדרין

קב א) במליצתם אמרו אחר שתפס הקב"ה לירבעם בבגדו וא"ל חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בג"ע, א"ל מי בראש, א"ל בן ישי בראש, א"ל אי הכי לא בעינא. ר"ל שמה שבא אליו איש האלהים בעת עמדו על המזבח תפסו בבגדו לעכב בגידתו ומעשיו הרעים, ובמה שרפא את ידו שהיה אות שיקבלהו בתשובה כנ"ל רמז לו שיטייל בג"ע עם בן ישי, והטעם שלא שב היה מפני הכבוד המדומה שירא שבן ישי יהיה בראש אם יעלה לירושלים והוא יהיה במדרגה אחריו: "וישב ויעש". ר"ל שנעשו כהני במות, או ע"י המלך שעשה "מקצות העם כהני במות", או ע"י העם עצמם "החפץ ימלא את ידו" בעצמו ע"י קרבנות, ועי"כ "ויהי כהני במות", ור"ל שהגם ששמעו נבואת הנביא ששרף ישרפו עצמותיהם לא חשו לזה: